BAOTAYNINH.VN trên Google News

UBND tỉnh ra quy chế tiếp dân

Cập nhật ngày: 10/12/2010 - 01:45

(ảnh minh hoạ)

UBND tỉnh vừa có quyết định ban hành Quy chế tiếp công dân tại trụ sở phòng tiếp công dân, thuộc Văn phòng UBND tỉnh nhằm tiếp nhận các thông tin, kiến nghị, phản ánh, góp ý những vấn đề có liên quan đến chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; công tác quản lý, điều hành của UBND tỉnh; công tác giám sát của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, HĐND tỉnh và các thông tin có liên quan đến hoạt động của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Tiếp nhận các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh để xem xét, giải quyết hoặc trả lời cho công dân theo đúng quy định của pháp luật. Hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo và thực hiện nghĩa vụ của người khiếu nại, tố cáo đúng quy định của pháp luật.

Quy chế này cũng quy định định kỳ tiếp công dân của Chủ tịch UBND tỉnh, Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh. Theo đó vào những ngày đầu tháng (ngày thứ năm, có lịch niêm yết tại phòng tiếp dân), nếu trùng vào ngày nghỉ thì tiếp vào ngày làm việc tiếp theo, Chủ tịch UBND tỉnh sẽ trực tiếp tiếp công dân. Trường hợp bận việc đột xuất, Chủ tịch uỷ quyền cho Phó Chủ tịch UBND tiếp công dân và việc uỷ quyền này được thông báo tại nơi tiếp công dân. Thường trực Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND tỉnh và đại biểu Quốc hội đơn vị Tây Ninh tiếp công dân vào các ngày thứ năm trong tháng (có lịch niêm yết tại phòng tiếp dân). Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh, Chánh Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh có trách nhiệm (hoặc cử người có thẩm quyền) tham gia đầy đủ các buổi tiếp công dân định kỳ của Thường trực Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND tỉnh, đại biểu Quốc hội tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh.

Chậm nhất là sau 5 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp công dân định kỳ, Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ, Chánh Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Chánh văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm thông báo kết quả tiếp công dân của lãnh đạo tỉnh đến các cơ quan có liên quan.

Văn phòng UBND tỉnh tổ chức thực hiện tiếp công dân thường xuyên, đồng thời tham mưu tổ chức tiếp công dân theo định kỳ của lãnh đạo tỉnh; phân công một Phó Chánh Văn phòng trực tiếp theo dõi, quản lý công tác tiếp công dân và bố trí một chuyên viên làm nhiệm vụ ghi chép, tổng hợp nội dung khiếu nại, tố cáo, phản ánh của công dân tại các buổi tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo tỉnh và chịu trách nhiệm trang bị phương tiện, các điều kiện cần thiết phục vụ cho việc tiếp công dân tại trụ sở tiếp dân của tỉnh được thuận lợi.

PV