baotayninh.vn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

UBND tỉnh: Sơ kết 7 năm thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Cập nhật ngày: 22/03/2012 - 05:05

(BTNO)- Ngày 21.3.2012, UBND tỉnh tổ chức hội nghị Tổng kết 7 năm thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) của HĐND, UBND năm 2004 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Văn phòng HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan, lãnh đạo HĐND, UBND và Phòng Tư pháp các huyện/thị. Hội nghị do Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thủy chủ trì.

Trong 7 năm thực hiện Luật Ban hành VBQPPL năm 2004 của Quốc hội, HĐND, UBND tỉnh và các huyện, thị đã ban hành 14 VBQPPL quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ban hành VBQPPL của HĐND, UBND 3 cấp trên địa bàn tỉnh. Tổ chức 24 lớp tập huấn cho 1.500 lượt cán bộ; tổ chức nhiều đợt tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các quy định của Luật Ban hành VBQPPL đến cơ sở; ban hành 108 văn bản hướng dẫn, đôn đốc thực hiện. Tổ chức 30 cuộc kiểm tra có 2.000 lượt cán bộ, công chức tham gia.

Toàn tỉnh đã ban hành 5.137 văn bản QPPL, trong đó HĐND và UBND cấp tỉnh ban hành 583 văn bản, cấp huyện ban hành 934 văn bản, cấp xã (phường, thị trấn) ban hành 3.620 văn bản. Nhìn chung công tác ban hành VBQPPL trên địa bàn tỉnh đảm bảo tính kịp thời, hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật của Nhà nước và phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Các văn bản QPPL của HĐND và UBND các cấp có tác động mạnh mẽ đối với sự phát triển KT-XH của địa phương; góp phần tích cực vào việc nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và tạo ra hành lang pháp lý an toàn, hiệu quả trong phát triển KT-XH trên địa bàn toàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể

Việc kiểm tra, giám sát quy trình, thể thức ban hành VBQPPL được quan tâm tiến hành thường xuyên và đưa vào nề nếp; trong 7 năm các cấp đã tự kiểm tra 1.517 văn bản, qua kiểm tra phát hiện 198 văn bản có sai sót về thể thức, nội dung, thẩm quyền. Kiểm tra theo thẩm quyền, cấp tỉnh kiểm tra 1.986 văn bản, phát hiện 495 văn bản có sai sót về thể thức, nội dung, thẩm quyền; cấp huyện kiểm tra 1.753 văn bản, phát hiện 626 văn bản có sai sót về thể thức, nội dung, thẩm quyền. Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tây Ninh đã tiến hành giám sát công tác ban hành VBQPPL đối với HĐND, UBND tỉnh và 9 huyện thị, 3 xã, phường, thị trấn. Thông qua việc kiểm tra, giám sát đã phát hiện kịp thời các sai sót và kiến nghị các cấp chấn chỉnh, sửa đổi những sai sót hoạc bãi bỏ những văn bản không phù hợp.

Về đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát hệ thống VBQPPL toàn tỉnh hiện chỉ có 147 người; Sở Tư pháp 4 người; phòng Tư pháp các huyện, thị người; cấp xã có 153 người. Cấp xã chỉ có 16 người có trình độ đại học, 76 người có trình độ trung cấp.

Phát biểu tham luận và thảo luận tại hội nghị, nhiều ý kiến đề cập đến những khó khăn, bất cập trong công tác soạn thảo, ban hành, rà soát, thẩm định và kiểm tra văn bản QPPL như: Hiện tại có 2 Luật về Ban hành văn bản QPPL có nhiều điểm chồng chéo, không phân định rõ ràng; Việc các bộ, ngành giao thẩm quyền cho UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết một số vấn đề có liên quan đến việc phải ban hành VBQPPL mới thực hiện được; Đội ngũ cán bộ quá mỏng, trong đó trình độ chuyên môn được đào tạo chưa căn bản, nhất là ở cấp xã; Kinh phí cho các công công đoạn trong việc bàn hành VBQPPL chưa được quy định thống nhất, chưa đảm bảo chi phí hoạt động.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thủy ghi nhận, biểu dương những cố gắng của các cấp, các ngành trong công tác tham mưu, soạn thảo, ban hành, thẩm tra, kiểm tra VBQPPL trong 7 năm qua. Chủ tịch yêu cầu các cấp, các ngành, nhất là đội ngũ cán bộ tham mưu, giúp việc phải đầu tư nghiên cứu sâu các quy định, quy trình, thể thức, thẩm quyền để HĐND và UBND các cấp ban hành VBQPPL có hiệu quả cao, hạn chế đến mức thấp nhất những sai sót.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 7 cá nhân có thành tích trong công tác soạn thảo, thẩm tra, kiểm tra, ban hành VBQPPL.

Khắc Luân

 

 


 
Liên kết hữu ích