BAOTAYNINH.VN trên Google News

UBND tỉnh: Tập huấn công tác nhân quyền

Cập nhật ngày: 04/10/2013 - 04:35
(BTNO)- Mới đây, tại hội trường Trường Chính trị tỉnh, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn công tác nhân quyền.

Quang cảnh hội nghị

Đại tá Lê Anh Tuấn – Phó Chánh văn phòng thường trực Ban chỉ đạo vì nhân quyền Chính phủ; ông Huỳnh Văn Quang – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, huyện đến dự.

Trong 2 ngày 3-4.10, đại biểu được nghe các chuyên đề về: Một số vấn đề cơ bản về quyền con người và quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước Việt Nam về quyền con người; Quan điểm, chính sách của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; Dân chủ, nhân quyền trong quan hệ quốc tế, đấu tranh trong lĩnh vực dân chủ, nhân quyền trong công tác đối ngoại; Một số nội dung cơ bản về công tác nhân quyền và giải pháp đảm bảo quyền các dân tộc thiểu số trong thời gian tới; Tổng quan pháp luật Việt Nam về quyền con người.

Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền có ý nghĩa quan trọng nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức về quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quyền con người. Đồng thời nâng cao nhận thức của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm đối phó với những âm mưu, thủ đoạn, phương thức hoạt động của các thế lực thù địch trong việc lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền để can thiệp vào công việc nội bộ, chống phá nhà nước Việt Nam.

Anh Thảo