BAOTAYNINH.VN trên Google News

UBND tỉnh: Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà đầu tư 

Cập nhật ngày: 23/02/2024 - 08:31

BTNO - Chiều 21.2, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp Tổ Công tác đặc biệt nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ hiệu quả các doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Ông Nguyễn Thanh Ngọc- Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt chủ trì cuộc họp.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc chủ trì cuộc họp Tổ Công tác đặc biệt của UBND tỉnh.

Tại cuộc họp, thành viên Tổ công tác báo cáo những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp, nhà đầu trong thời gian qua và hỗ trợ giải quyết các thủ tục sau khi cho chủ trương đầu tư đối với các dự án: Nhà máy sản xuất thuốc lá, thuốc lào công nghệ cao; nhà máy chế biến gỗ công nghiệp MDF; dự án bảo vệ và phát triển rừng kết hợp phát triển du lịch sinh thái tại Đảo Nhím- hồ Dầu Tiếng; khu sản xuất, chế biến sản phẩm cho ngành trang trí nội thất và xây dựng tại xã Hưng Thuận (thị xã Trảng Bàng); danh mục dự án, chương trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh...

Thảo luận tại cuộc họp, lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương cơ bản nhất trí với quy chế làm việc của Tổ công tác, đồng thời báo cáo làm rõ nội dung một số khó khăn, vướng mắc; đề xuất giải pháp; đưa ra những vấn đề khả thi, có khả năng tháo gỡ, có thời hạn thi hành. Đối với những dự án có vướng mắc liên quan đến nhiều sở, ngành, đề nghị có giải pháp phối hợp đồng bộ.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tiếp thu các kiến nghị, phản ánh của các doanh nghiệp, đặc biệt là những khó khăn, vướng mắc và chủ động giải quyết nếu thuộc thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ của mình; báo cáo kiến nghị của doanh nghiệp vượt thẩm quyền và những vấn đề đã được giải quyết đến Sở Kế hoạch và Đầu tư (Cơ quan thường trực Tổ công tác) tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương kịp thời xử lý. Đối với các vấn đề vượt quá thẩm quyền, Tổ sẽ tổng hợp để báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ rà soát, tháo gỡ. 

Các sở, ngành, địa phương phải bám sát chủ trương quy hoạch, đầu tư của UBND tỉnh để chủ động tiếp cận, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các thủ tục, hồ sơ trình tự theo đúng thẩm quyền và chức năng, nhiệm vụ của mình. Các địa phương có dự án đầu tư trên địa bàn phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành tỉnh thường xuyên giám sát, kiểm tra tiến độ triển khai dự án; phát hiện, ngăn chặn các sai phạm; kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm, không để xảy ra những vi phạm lớn, khó khắc phục. 

Tổ công tác đặc biệt của UBND tỉnh họp nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ hiệu quả các doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được giao, thành viên Tổ công tác đặc biệt phải nghiêm túc thực hiện việc họp, báo cáo cụ thể kết quả, tiến độ, hướng xử lý những kiến nghị đã tiếp nhận theo thẩm quyền định kỳ hoặc trong trường hợp cần thiết.

Tổ công tác đặc biệt của UBND tỉnh được thành lập theo Quyết định số 1358/QĐ-UBND, ngày 1.7.2023 với chức năng, nhiệm vụ tổ chức rà soát, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; giải thích, hướng dẫn thực hiện thống nhất quy định của pháp luật về đầu tư và các quy định liên quan nhằm tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy triển khai dự án đầu tư; đề xuất hướng xử lý thuộc chức năng của các cơ quan có thẩm quyền, cũng như đôn đốc giám sát quá trình giải quyết.

Các thành viên trong Tổ công tác tùy theo chức năng, nhiệm vụ giúp UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát quá trình giải quyết các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền của các sở, ban, ngành và địa phương; đề xuất khen thưởng, kỷ luật các tổ chức, cá nhân có liên quan; giúp UBND tỉnh chỉ đạo, điều phối hoạt động giữa các ngành để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ cho doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án trên địa bàn tỉnh kịp thời, hiệu quả. 

Tâm Giang