BAOTAYNINH.VN trên Google News

UBND tỉnh Tây Ninh:  Bàn về vấn đề phát triển nguồn nhân lực tỉnh Tây Ninh, giai đoạn 2011- 2015

Cập nhật ngày: 01/03/2013 - 05:42

(BTNO)- Sáng 28.2, tại UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thủy chủ trì cuộc họp bàn về việc phát triển nguồn nhân lực tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2011- 2015. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Tại cuộc họp, lần lượt lãnh đạo các sở, ngành báo cáo về những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Tây Ninh, giai đoạn 2011- 2015, đã được ban hành theo Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND ngày 31.3.2011.

Toàn cảnh buổi họp

Theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX, nguồn nhân lực tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2011- 2015 phải đáp ứng đủ về số lượng, đạt yêu cầu về chất lượng phục vụ phát triển kinh tế- xã hội và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; tạo sự chuyển biến về chất lượng đào tạo, dạy nghề; gắn đào tạo với nhu cầu sử dụng lao động của xã hội, thu hút nguồn nhân lực trình độ cao, nhất là nhân lực khoa học - công nghệ, cán bộ quản lý, kinh doanh và công nhân kỹ thuật lành nghề, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Sau khi nghe báo cáo, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thủy đề nghị các sở, ngành bổ sung đầy đủ cho báo cáo của từng đơn vị, khắc phục những khó khăn, vướng mắc của từng sở, ngành. Đối với Sở GD-ĐT, cần kết hợp với Sở Nội vụ rà soát lại việc thực hiện chỉ tiêu đào tạo tỷ lệ sinh viên và người có trình độ trung cấp/một vạn dân đến nay ra sao; tạo điều kiện cho các giáo viên, giảng viên tiếp cận những kiến thức mới, tham gia các hoạt động chuyên ngành.

Chủ tịch cũng giao Sở Nội vụ phối hợp với chính quyền địa phương các huyện, thị sử dụng sinh viên tốt nghiệp đại học; tập trung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức xã. Sở Nội vụ và Sở Ngoại vụ có kế hoạch đào tạo lực lượng cán bộ công nhân viên biết sử dụng thành thạo tiếng Khmer, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.

Đại Dương