BAOTAYNINH.VN trên Google News

UBND tỉnh: Thảo luận dự thảo NQ về tiếp tục xây dựng và phát triển Thị xã giai đoạn 2011 – 2015

Cập nhật ngày: 09/06/2011 - 11:44

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thuỷ chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 6.2011

(BTNO) – Chiều 9.6, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thuỷ chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 6.2011, tập trung thảo luận dự thảo Nghị quyết về tiếp tục xây dựng và phát triển Thị xã giai đoạn 2011 – 2015. Cùng chủ trì phiên họp còn có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thảo và Nguyễn Mạnh Tiến.

Tại phiên họp, lãnh đạo UBND Thị xã báo cáo Tổng kết 8 năm thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU của Tỉnh uỷ về xây dựng và phát triển Thị xã Tây Ninh thời kỳ 2001 – 2005 và Kết luận số 13-KL/TU của BCH Đảng bộ tỉnh về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU.

Lãnh đạo UBND Thị xã trình bày báo cáo trước Hội nghị

Theo Tinh thần NQ 04 và KL 13, đến năm 2010, Thị xã Tây Ninh có được nền tảng của đô thị loại III và các điều kiện cần thiết để phấn đấu đến năm 2020 trở thành thành phố Sinh thái – Kinh tế, bền vững, văn minh, hiện đại, xanh – sạch – đẹp, thực sự là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của tỉnh. Trong 8 năm qua, kinh tế Thị xã tiếp tục phát triển, giá trị sản xuất (giá cố định 1994) năm 2010 đạt gần 6.000 tỷ đồng, tăng bình quân hằng năm 15,76%. Trong đó, giá trị sản xuất nông – lâm – ngư nghiệp đạt 301 tỷ đồng; công nghiệp – XDCB đạt 2.420 tỷ đồng; thương mại – dịch vụ đạt 3.317 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng và chiếm tỷ trọng tương đối phù hợp. Năm 2005 cơ cấu nông – lâm – ngư nghiệp, công nghiệp – xây dựng, dịch vụ tương ứng với các tỷ lệ 7,63% - 39,91% - 52,46%; năm 2010 là 5,97% - 39,07% - 55,86%.

Tuy nhiên, lãnh đạo Thị xã cũng thừa nhận rằng, về kinh tế vẫn chưa có nhiều giải pháp mang tính đột phá để giữ vững tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, ổn định và bền vững, tốc độ tăng trưởng không đạt. Tốc độ chuyển dịch kinh tế, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế còn kém, chưa phát triển được những ngành, lĩnh vực có giá trị cao; cơ sở vật chất, quy mô, chất lượng hoạt động thương mại chưa tưởng xứng với tiềm năng và yêu cầu phát triển.

Môi trường đầu tư chưa được cải thiện, chưa có biện pháp hữu hiệu để khai thác tốt các nguồn lực, nhất là khai thác tốt nguồn vốn từ nội lực. Kết cấu hạ tầng KT- XH tuy được quan tâm đầu tư nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu phát triển, quản lý đô thị còn nhiều mặt hạn chế…

Trung tâm Thị xã Tây Ninh

Tại phiên họp, các đại biểu tham dự đóng góp nhiều ý kiến cho dự thảo Nghị quyết về tiếp tục xây dựng và phát triển Thị xã Tây Ninh giai đoạn 2011 – 2015 với mục tiêu phấn đấu đến năm 2015 Thị xã trở thành đô thị loại III và được công nhận là thành phố thuộc tỉnh, phát triển theo hướng văn minh, hiện đại, xanh-sạch-đẹp gần gũi với thiên nhiên; thực sự đóng vai trò là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hoá, xã hội và KH-CN của tỉnh.

Đặng Hoàng Thái