UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6.2019 

Cập nhật ngày: 16/06/2019 - 16:10

BTNO - Mới đây, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6.2019. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân cùng các Phó Chủ tịch Nguyễn Thanh Ngọc, Trần Văn Chiến, Dương Văn Thắng đồng chủ trì hội nghị.

Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 6.2019 nhằm cho ý kiến đối với các nội dung quan trọng như: Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2016 - 2020) nguồn ngân sách tỉnh; Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung phương án phân bổ nguồn vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2019 - 2020 (nguồn ngân sách Trung ương); Nghị quyết về chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ để thực hiện dự án đợt I.2019 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân cùng các Phó Chủ tịch Nguyễn Thanh Ngọc, Trần Văn Chiến, Dương Văn Thắng đồng chủ trì phiên họp.

Đại biểu tham dự phiên họp cũng cho ý kiến đối với các nội dung: Nghị quyết quy định chi tiêu đảm bảo hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nghị quyết ban hành quy định nội dung chi và mức chi đặc thù cho ngành giáo dục trên địa ban tỉnh; quy định về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh; quyết định ban hành quy định về mức hỗ trợ lãi vay phát triển, thực hành sản xuất nông nghiệp tốt, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai doạn 2019 - 2025.

Tại phiên họp, các đại biểu còn cho ý kiến đối với báo cáo công tác phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2019 do Thanh tra tỉnh trình bày; báo cáo công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm do Công an tỉnh trình bày.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thắng phát biểu tại phiên họp.

Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày Tờ trình điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2016-2020) nguồn vốn ngân sách tỉnh. Theo đó sẽ bổ sung vào kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn đợt này là 2.678,076 tỷ đồng. Như vậy, tổng kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 – 2020 nguồn vốn ngân sách tỉnh sau sửa đổi, bổ sung là 10.894,023 tỷ đồng.

Tỉnh cũng sẽ giảm kế hoạch vốn các dự án 181,088 tỷ đồng; điều chỉnh tăng kế hoạch đầu tư đầu tư công trung hạn các đề án, mục tiêu, dự án là 3.096,366 tỷ đồng. Bổ sung nội dung phân bổ nguồn vốn dự phòng trung hạn 2016-2020 của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với tổng nguồn vốn 36.840 triệu đồng.

Đối với nội dung này, sau khi nghe ý kiến góp ý của các đại biểu, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân kết luận, cơ bản thống nhất với nội dung Tờ trình. Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu các ý kiến đóng góp của đại biểu để hoàn thiện và thực hiện các bước tiếp theo. Riêng đối với các dự án do tỉnh làm chủ đầu tư, sở tham mưu tỉnh thực hiện các công việc có liên quan, hoàn thành trước 20.6.

Tại cuộc họp, Sở Tài nguyên và Môi trường trình bày Tờ trình về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án đợt I.2019 trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Điều 58 Luật Đất đai năm 2013. Đối với nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận, chỉ trình cho cơ quan có thẩm quyền những dự án có đủ và bổ sung đầy đủ các điều kiện.

Kết luận đối với nội dung dự thảo Nghị quyết ban hành quy định nội dung chi và mức chi đặc thù của ngành giáo dục trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở GD&ĐT cần xem xét lại, những nội dung nào quy định thông qua HĐND thì phải trình cho HĐND, chỉ trình UBND tỉnh những nội dung nào cần sửa đổi bổ sung.

Ông Trần Văn Minh Trí- Chánh Thanh tra tỉnh trình bày báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng.

Tại phiên họp, Sở NN&PTNT trình bày Tờ trình về việc đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh, Quyết định ban hành quy định về mức hỗ trợ lãi vay phát triển thực hành sản xuất nông nghiệp tốt, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ trển địa bàn giai đoạn 2019-2025.

Sau khi nghe ý kiến đóng góp của các đại biểu, Chủ tịch UBND tỉnh đồng thuận với các nội dung trình bày, giao Sở  NN&PTNT tiếp thu ý kiến, xem xét kỹ các nội dung văn bản cũng như đánh giá tác động của chính sách để trình Ban thường vụ Tỉnh ủy trong thời gian tới.

Phiên họp còn nghe Thanh tra tỉnh trình Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; Công an tỉnh trình Báo cáo công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Đối với 2 nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đại biểu về xem lại các báo cáo, có văn bản đóng góp về các nội dung của báo cáo gửi cho Văn phòng Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh vào ngày 17.6.

Thế Nhân