BAOTAYNINH.VN trên Google News

UBND tỉnh: Tổng kết 10 năm tổ chức phong trào quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc và an ninh trật tự xóm, ấp khu vực biên giới

Cập nhật ngày: 28/03/2016 - 07:07

Dự hội nghị có Thiếu tướng Võ Văn Lẹ- Phó chủ nhiệm Chính trị Bộ đội biên phòng Việt Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Minh Tân cùng đại diện chỉ huy, lãnh đạo các sở, ngành liên quan và các lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc phát biểu kết luận tại hội nghị.

Thực hiện Chỉ thị của UBND tỉnh, trong những năm qua Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh luôn phối hợp với MTTQ tỉnh Tây Ninh hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền, các huyện biên giới, các đồn biên phòng xây dựng kế hoạch liên ngành, tiến hành khảo sát đường biên, cột mốc, tình hình an ninh trật tự địa bàn, khảo sát các hộ có đất sản xuất dọc đường biên, cột mốc và vận động người dân tham gia vào phong trào tự quản, đã được nhân dân nhiệt tình hưởng ứng và thực hiện có trách nhiệm.

Kết quả, có 516 hộ gia đình có đất sản xuất dọc biên giới nhận và bảo vệ 234,25km đường biên giới, 81/100 cột mốc và 52/52 ấp giáp biên đăng ký tự quản, từ đó góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia; giúp cấp uỷ, chính quyền địa phương và Bộ đội biên phòng phát hiện, xử lý kịp thời các tình huống xảy ra trên địa bàn.

Trong việc triển khai thực hiện việc tự quản an ninh trật tự, các lực lượng chức năng, đơn vị liên quan đã làm tốt công tác phối kết hợp, chủ động tuyên truyền, vận động, giáo dục các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác, tích cực tham gia phong trào tự quản an ninh trật tự ở địa phương; xây dựng, củng cố thế trận biên phòng toàn dân gắn với thế trận quốc phòng và thế trận an ninh nhân dân vững chắc, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Minh Tân trao bằng khen cho các tập thể.

Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị 29/CT-UBND ngày 27.12.2006 của UBND tỉnh về “Tổ chức phong trào quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc và an ninh trật tự xóm, ấp khu vực biên giới”, đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội và sức mạnh của nhân dân trong thực hiện phong trào tự quản đường biên giới, cột mốc và an ninh xóm, ấp trên khu vực biên giới, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc ghi nhận sự nỗ lực của các cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương, MTTQ, đoàn thể đã nỗ lực tuyên truyền để người dân cùng tham gia tốt công tác bảo vệ đường biên, cột mốc, bảo vệ an ninh biên giới trong những năm qua.

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh cũng đề nghị, các đơn vị chức năng, địa phương cần tập trung triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 9.1.2015 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; quan tâm đẩy mạnh việc triển khai Luật biên giới quốc gia; coi trọng, phát huy tốt công tác đối ngoại.

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Phó Chủ tịch nhấn mạnh, để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-TTg các đơn vị, địa phương phải xây dựng kế hoạch trên cơ sở kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 01 một cách cụ thể, đúng với đặc điểm tình hình của mỗi địa phương, mỗi đơn vị, không rập khuôn máy móc. Các địa phương cũng cần phải xây dựng được mô hình cụ thể và phải có cơ chế vận hành rõ ràng, có cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng và địa phương; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền; xây dựng cơ chế rõ ràng để tiếp nhận những thông tin cung cấp của người dân và có biện pháp xử lý kịp thời.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Nguyễn Thanh Ngọc yêu cầu các đơn vị, địa phương phải xây dựng cơ chế khen thưởng kịp thời đối với những thông tin quan trọng có giá trị; quan tâm phát hiện những gương điển hình người tốt, việc tốt để kịp thời khen thưởng, từ đó triển khai và thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg một cách hiệu quả.

Tại hội nghị tổng kết, 26 tập thể, 77 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc và an ninh trật tự xóm, ấp khu vực biên giới trên địa bàn tỉnh đã được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Hoa Lư