BAOTAYNINH.VN trên Google News

UBND tỉnh: Tổng kết các hoạt động tuyên truyền thi đua ái quốc

Cập nhật ngày: 17/09/2009 - 06:04

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Võ Hùng Việt trao bằng khen cho các tập thể.

Hội nghị được tổ chức vào sáng 17.9 do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Võ Hùng Việt chủ trì.

Báo cáo của UBND tỉnh cho biết, việc thực hiện Quyết định số 1556/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện Đề án “Thông tin tuyên truyền kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11.6.1948-11.6.2008)” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã tạo điều kiện cho các ngành, địa phương nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công nhân viên và các tầng lớp nhân dân về phong trào thi đua yêu nước, về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác thi đua khen thưởng trong nền kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn.

Điều đáng ghi nhận là các nội dung thi đua yêu nước được tuyên truyền sâu rộng, lan toả trong các tầng lớp nhân dân. Các ngành, các địa phương đã tuyên truyền được hơn 16.000 cuộc, với gần 500.000 lượt cán bộ, nhân dân được tiếp cận nội dung. Từ đó đã tập hợp được một lực lượng đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội tại địa phương.

Công tác tuyên truyền nội dung kế hoạch đề án, phát động phong trào thi đua yêu nước được gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Công tác khen thưởng ngày càng được các cấp, các ngành quan tâm và tổ chức thực hiện đi vào nề nếp, khắc phục dần bệnh hình thức, nể nang hoặc bình quân trong khen thưởng, đảm bảo khen thưởng đúng đối tượng, đúng thành thành tích.

Qua hai giai đoạn thực hiện Đề án đã có nhiều sở, ban ngành, địa phương phấn đấu thực hiện tốt các nội dung đề án như: Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Trường Chính trị tỉnh, Sở Thông tin Truyền thông, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Bảo tàng Tây Ninh, Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh; Phòng Văn hoá Thông tin huyện Hoà Thành, Thị trấn Châu Thành, xã Suối Dây (Tân Châu), xã An Hoà (Trảng Bàng)…..

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Võ Hùng Việt đã nhiệt liệt biểu dương cán bộ, chiến sĩ các tầng lớp nhân dân đã nhiệt tình hưởng ứng, tham gia tích cực các phong trào thi đua do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các sở, ban, ngành, địa phương phát động.

Tại hội nghị UBND tỉnh đã khen thưởng cho 18 tập thể và 13 cá nhân có thành tích phối hợp tổ chức thực hiện đề án.

D.H