Thời Sự - Chính trị   Cải cách hành chính

UBND tỉnh: Triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại TTHCC và Bộ phận Một cửa các cấp 

Cập nhật ngày: 24/03/2020 - 18:53

BTNO - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Trung tâm Hành chính công (TTHCC) tỉnh và Bộ phận Một cửa các cấp. Thời gian thực hiện từ ngày 30.3.

Cụ thể, đối với các thủ tục hành chính (TTHC) công bố theo Quyết định số 2132 ngày 2.10.2019 của Chủ tịch UBND tỉnh được thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, chỉ áp dụng hình thức nhận hồ sơ trực truyến.

Đối với các TTHC còn lại, khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ Bưu chính công ích; thông báo số lượng hồ sơ tối đa có thể xử lý trong 1 buổi, hướng dẫn tổ chức, cá nhân lấy số thứ tự và thông báo thời gian xử lý.

Nhằm ngăn ngừa dịch bệnh Covid-19 lây lan trong cộng đồng, khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích.

Về việc trả kết quả, chỉ áp dụng qua dịch vụ Bưu chính công ích trong thời gian thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Đối với trường hợp tổ chức, cá nhân không sử dụng dịch vụ Bưu chính công ích sẽ thực hiện trả kết quả sau khi Thủ tướng công bố hết dịch.

Để đảm bảo việc giải quyết TTHC và hỗ trợ tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện dịch vụ công mức độ 3, 4, UBND tỉnh yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông đảm bảo hoạt động thông suốt, hạ tầng kỹ thuật, duy trì ổn định, an toàn dữ liệu của Cổng dịch vụ công của tỉnh tại địa chỉ https://dichvucong.tayninh.gov.vn và Cổng hành chính tỉnh Tây Ninh trên mạng xã hội Zalo.

Các sở ngành, chủ động rà soát, thực hiện đơn giản hóa các quy trình TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 vào Cổng dịch vụ công của tỉnh đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi, dễ dàng nhất khi cá nhân, tổ chức thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 nhanh chóng, kịp thời.

Về phía tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích, Bưu điện tỉnh Tây Ninh phải đảm bảo nhân sự tiếp nhận và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân an toàn, đúng quy định.

Các sở, ban ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp chặt chẽ với Bưu điện từng cấp triển khai thực hiện tốt. Đối với UBND cấp huyện, cấp xã căn cứ điều kiện, tình hình thực tế tại địa phương chủ động áp dụng linh hoạt các nội dung thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích.

Việc này nhằm đảm bảo an toàn cho các cá nhân, tổ chức, đặc biệt là nhân dân khi đến giao dịch tại TTHCC tỉnh, góp phần phòng, chống dịch bệnh Covid-19 lây lan trong cộng đồng.

N.D