BAOTAYNINH.VN trên Google News

UBND tỉnh: Triển khai kế hoạch thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 giai đoạn 2011 - 2013

Cập nhật ngày: 21/06/2011 - 12:17

(BTNO) - UBND tỉnh vừa có Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 vào cơ quan quản lý nhà nước giai đoạn năm 2011 – 2013.

Theo Quyết định này, Sở KH- CN có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Bộ phận công chứng tại UBND phường 2, Thị xã

Kế hoạch nêu rõ, các đơn vị tham gia xây dựng và áp dụng lần đầu trong năm 2011 ở cấp sở, ngành gồm Thanh tra tỉnh, VP. Đoàn đại biểu QH và HĐND tỉnh; đối với cơ quan hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực quốc phòng và an ninh có liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính gồm Phòng CSGT, Phòng Cảnh sát Môi trường, Phòng Cảnh sát quản lý trật tự hành chính, Phòng Xuất nhập cảnh (Công an tỉnh), Phòng giải quyết chính sách chế độ (BCH Quân sự tỉnh). Đối với các chi cục thuộc sở, ngành gồm Chi cục QLTT, Chi cục Bảo vệ môi trường, Chi cục Kiểm lâm, Chi cục Lâm nghiệp, Chi cục Phát triển nông thôn, Chi cục quản lý chất lượng Nông lâm và Thuỷ sản (Sở NN&PTNT), Chi cục An toàn thực phẩm, Chi cục Dân số - KHHGĐ (Sở Y tế), Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội (Sở LĐ-TB&XH), Ban thi đua – khen thưởng (Sở Nội vụ).

Cũng trong năm 2011, mở rộng theo mô hình khung và chuyển đổi quy trình hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh, UBND huyện, gồm Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Xây dựng, Sở GT-VT, Sở KH-CN, Sở VH-TT&DL, Sở TN-MT, Sở KH-ĐT, Sở Tài chính, Cục Thuế, Cục Hải quan, Trường chính trị, UBND huyện Trảng Bàng.

Năm 2012, tiếp tục mở rộng theo mô hình khung và chuyển đổi quy trình hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 ở các đơn vị Sở NN&PTNT, Sở Y tế, Sở GD-ĐT, Cục Thống kê, BQL Khu công nghiệp Tây Ninh, Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, UBND các huyện Hoà Thành, Châu Thành, Thị xã, Gò Dầu và Bến Cầu.

Năm 2013, các đơn vị tham gia thực hiện quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 gồm Sở LĐ-TB&XH, Sở Nội vị, Sở Ngoại vụ, Sở Công thương, Sở TT-TT, UBND các huyện Dương Minh Châu, Tân Biên và Tân Châu.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng khuyến khích UBND các xã (phường, thị trấn) xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, nhưng phải thực hiện theo mô hình khung do Bộ KH-CN công bố.

Tổng kinh phí dự kiến thực hiện kế hoạch trên hơn 11,255 tỷ đồng.

HY UYÊN