Thời Sự - Chính trị   Cải cách hành chính

UBND tỉnh: Triển khai nhiều giải pháp nâng số lượng hồ sơ cá nhân, tổ chức thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên địa bàn tỉnh 

Cập nhật ngày: 23/06/2021 - 18:17

BTNO - UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch nâng số lượng hồ sơ cá nhân, tổ chức thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên địa bàn tỉnh.

Mục tiêu của kế hoạch là triển khai kịp thời các nội dung Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử trên địa bàn tỉnh đến các cấp, các ngành và doanh nghiệp, người dân, nhằm khuyến khích, thu hút tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng hiệu quả Cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn; Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh tại địa chỉ  https://dichvucong.tayninh.gov.vn.

Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong việc nộp hồ sơ, TTHC qua môi trường mạng thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh, từng bước tiến tới mục tiêu xây dựng, hoàn thiện chính quyền điện tử, chính quyền số, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính các cấp và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Hướng tới số hóa hồ sơ, giấy tờ, chuyển hoạt động sử dụng hồ sơ, văn bản giấy, giao dịch trực tiếp sang hoạt động sử dụng hồ sơ, văn bản điện tử, giao dịch điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến không phụ thuộc vào thời gian, địa giới hành chính; thúc đẩy cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính (TTHC) thông qua việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. Giảm tiêu cực phiền hà, giảm tối đa thời gian, chi phí của người dân và doanh nghiệp khi giải quyết TTHC; góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, Kế hoạch yêu cầu phát huy vai trò tích cực, chủ động của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong quá trình chỉ đạo, triển khai thực hiện; xác định cụ thể các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện và trách nhiệm của từng đơn vị khi thực hiện đảm bảo chất lượng dịch vụ công trực tuyến trong phạm vi toàn tỉnh.

Đáng chú ý, việc tiếp nhận và giải quyết TTHC dịch vụ công trực tuyến cho cá nhân, tổ chức phải nhanh chóng, hiệu quả, ưu tiên rút ngắn thời gian chờ đợi, giảm chi phí đi lại theo hướng không phụ thuộc vào địa giới hành chính, gắn với số hóa. Huy động sự tham gia, vào cuộc của tất cả các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong công tác cải cách TTHC, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Ngoài ra, phải đảm bảo việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 khả thi, tiết kiệm, tạo thuận lợi tốt nhất để phục vụ người dân, doanh nghiệp khi nộp hồ sơ, TTHC qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công của tỉnh.

Đảm bảo tập trung, thống nhất với các đơn vị, địa phương trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, TTHC trên môi trường điện tử theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Trần Nhi