BAOTAYNINH.VN trên Google News

UBND tỉnh: Triển khai thực hiện chính sách đối với người trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trên biên giới

Cập nhật ngày: 25/04/2012 - 05:16

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thảo

Hội nghị diễn ra ngày 24.4.2012, do Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo 24 Nguyễn Thảo chủ trì đã triển khai Thông báo số 24-TB/TW ngày 5.5.2011 về Kết luận của Bộ Chính trị về chế độ, chính sách đối với quân tình nguyện Việt Nam làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, đối tượng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc và làm nhiệm vụ giúp bạn Lào sau ngày 30.4.1975; Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ký ngày 9.11.2011 về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30.4.1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc; Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 5.1.2012 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, hướng dẫn thực hiện Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Nghị định số 23/2012/NĐ-CP ngày 3.4.2012 của Chính phủ, về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30.4.1975, có đủ từ 20 năm trở lên phục vụ trong quân đội, công an đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

Hội nghị còn nghe trình bày Công văn số 246-CV/TU ngày 11.4.2012 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Tây Ninh; Kế hoạch số 791/KH-BCĐ của Ban chỉ đạo 24 của tỉnh; Hướng dẫn quy trình, thủ tục, hồ sơ thực hiện chế độ, chính sách cho các đối tượng thuộc thẩm quyền giải quyết của từng ngành theo quy định tại Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Được biết, đợt triển khai thực hiện chính sách đối với người trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trên biên giới sẽ được thực hiện theo kế hoạch của Ban chỉ đạo 24 tỉnh từ nay đến cuối tháng 6.2012.

Duy Đức