BAOTAYNINH.VN trên Google News

UBND tỉnh: Triển khai thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập

Cập nhật ngày: 10/03/2016 - 04:10

Phó chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thắng chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị triển khai còn có lãnh đạo các sở: Tài chính; Nội vụ; Khoa học và Công nghệ; Tài nguyên-Môi trường, Xây dựng; Lao động-Thương binh và Xã hội, Công thương; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thông tin và Truyền thông; Y tế; Giao thông Vận tải; Đài Phát thanh và Truyền hình; Báo Tây Ninh.

Các sở, ngành đã phát biểu hơn 10 ý kiến đóng góp kế hoạch thực hiện  Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14.2.2015 của Chính phủ.

Tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thắng nhấn mạnh, đây là nghị định hết sức quan trọng của Chính phủ, cần triển khai sớm, tạo tính chủ động, tự chủ, tăng hiệu quả, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm…

Phó chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu, đồng thời đề nghị Sở Tài chính giải đáp những thắc mắc của các đơn vị, để việc triển khai nghị định sớm hoàn thành.

Theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14.2.2015 của Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì ban hành: Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương; quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc địa phương quản lý; sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng trong các lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công; tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công; cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng dịch vụ sự nghiệp công; hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập, thuộc phạm vi quản lý của địa phương.

T.T