BAOTAYNINH.VN trên Google News

UBND tỉnh: Xem xét 5 nội dung dự kiến trình kỳ họp thứ 22 của HĐND tỉnh  

Cập nhật ngày: 16/11/2010 - 10:10

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thuỷ chủ trì phiên họp

(BTNO) – Trong hai ngày 16 và 17.11, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thuỷ cùng các Phó Chủ tịch Võ Hùng Việt, Nguyễn Thảo và Nguyễn Mạnh Tiến chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 11.2010 thông qua 5 nội dung quan trọng. Những nội dung này sẽ được UBND trình HĐND tỉnh xem xét quyết nghị tại kỳ họp thứ 22, dự kiến sẽ được tổ chức vào đầu tháng 12 này.

Trong hai ngày làm việc, các đại biểu tham dự tập trung phân tích, đánh giá và đóng góp ý kiến để thông qua các nội dung: Quyết định về việc ban hành Quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2011 (do Sở Tài nguyên - Môi trường trình); Tờ trình về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2011- 2015 (do Sở Kế hoạch - Đầu tư trình); Phương án xây dựng định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011 (do Sở Tài chính trình); Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2011- 2015 (Sở Lao động- Thương binh và Xã hội trình); Báo cáo tình hình thực hiện biên chế công chức hành chính, sự nghiệp năm 2010 và xây dựng kế hoạch biên chế năm 2011 (do Sở Nội vụ trình).

Giám đốc Sở TN-MT Trần Văn Chiến trình bày nội dung thông qua kỳ họp

Trong phiên họp sáng 16.11, Sở Tài nguyên - Môi trường đề xuất nhiều phương án quy định Bảng giá các loại đất năm 2011. Phiên họp đã thống nhất ý kiến với đa số các đại biểu chọn phương án giá các loại đất gia tăng ít nhất so với bảng giá đất năm 2010, tạo điều kiện thuận lơi cho nhân dân thực hiện nghĩa vụ tài chính và tiếp tục thu hút các nhà đầu tư đến Tây Ninh.

Đ. Hoàng Thái