BAOTAYNINH.VN trên Google News

UBND tỉnh yêu cầu sử dụng hiệu quả nguồn vốn mục tiêu quốc gia năm 2015

Cập nhật ngày: 13/01/2015 - 03:10

Ảnh minh hoạ

Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh vừa có ý kiến chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp Sở Tài Chính khẩn trương xác định mức đầu tư các hạng mục, dự án có sử dụng nguồn vốn mục tiêu quốc gia của Chính phủ được phân bổ năm 2015, để trình UBND tỉnh thông qua HĐND, quyết định triển khai chi tiết ngay từ đầu năm, nhằm sử dụng có hiệu quả nguồn vốn của Trung ương đúng tiến độ và thời gian quy định.

Trường hợp các chương trình, dự án không triển khai trước tháng 6.2015, tỉnh sẽ tạm ngưng, dừng dự án, để tập trung vốn cho các hạng mục, công trình có khả năng hoàn thành sớm.

Theo đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, năm 2015 Chính phủ phân bổ cho tỉnh 69,672 tỷ đồng vốn mục tiêu quốc gia để thực hiện 37 chương trình, dự án phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương. Trong đó 4,790 tỷ đồng dành cho Chương trình mục tiêu quốc gia giải quyết việc làm và dạy nghề; 27,520 tỷ cho Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; 8,760 tỷ đồng để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; 7,253 tỷ cho Chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, dân số kế hoạch hóa gia đình; 9,640 cho ngành giáo dục và đào tạo; 4 tỷ đồng cho xây dựng nông thôn mới…

Năm 2014, tổng nguồn vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu cho tỉnh là 128 tỷ đồng; khối lượng đã thực hiện là 141,6 tỷ đồng, đạt 110,6% kế hoạch; đã giải ngân 128 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch.

Lê Đức Hoảnh