BAOTAYNINH.VN trên Google News

UBTVQH góp phần thành công của các kỳ họp Quốc hội

Cập nhật ngày: 20/11/2009 - 05:48

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng trình bày báo cáo công tác của Uỷ ban thường vụ Quốc hội năm 2009.

Chiều 20.11, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, các đại biểu Quốc hội làm việc tại hội trường, nghe và góp ý kiến về Báo cáo công tác năm 2009 và phương hướng nhiệm vụ năm 2010 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

Báo cáo của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội được Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng trình bày và nhấn mạnh, trong năm 2009, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao, giải quyết một khối lượng lớn công việc, đảm bảo chất lượng, có trọng tâm, trọng điểm, đáp ứng yêu cầu đổi mới của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội.

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã dành nhiều thời gian chỉ đạo việc chuẩn bị kỳ họp thứ 5 và kỳ họp thứ 6 của Quốc hội về cả nội dung chương trình, cải tiến cách thức tiến hành, điều hành cho kỳ họp. Trong công tác xây dựng pháp luật, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã chủ động chỉ đạo việc chuẩn bị dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2010 để trình Quốc hội.

Tại kỳ họp thứ 5 của Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý để Quốc hội xem xét thông qua 11 Luật và Nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2010. Dự kiến tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 8 dự luật và cho ý kiến 10 dự án luật. Từ tháng 11.2008 đến tháng 10.2009, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét thông qua 5 pháp lệnh.

Trong năm 2009, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cũng đã dành nhiều thời gian tại các phiên họp và tổ chức các đoàn giám sát tại địa phương, cơ sở để nghe báo cáo, giám sát việc triển khai thực hiện Luật, Nghị quyết của Quốc hội về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2009, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách năm 2010.

Bên cạnh việc xây dựng kế hoạch, chuẩn bị để Quốc hội tiến hành giám sát chuyên đề tại các kỳ họp của Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã trực tiếp tiến hành giám sát hai chuyên đề "Việc thực hiện di dân, tái định cư công trình thủy điện Sơn La"; "Tổ chức và thực hiện công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng và việc phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng của các cơ quan có thẩm quyền trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng".

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo tập hợp đầy đủ các chất vấn của đại biểu Quốc hội, lời hứa của các thành viên Chính phủ tại kỳ họp thứ 4, thứ 5 của Quốc hội, cân nhắn lựa chọn nội dung, cách thức tiến hành, chuẩn bị về mọi mặt để Quốc hội tiến hành chất vấn tại các kỳ họp đảm bảo có sức lôi cuốn, hấp dẫn và có tác dụng thiết thực.

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tiến hành chất vấn 5 bộ trưởng thành viên Chính phủ tại các phiên họp của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Công tác giám sát, hướng dẫn hoạt động của Hội đồng Nhân dân được tăng cường, giúp Hội đồng Nhân dân thực hiện tốt hơn các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình trong việc quyết định những chủ trương, giải pháp quan trọng về kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước ở địa phương.

Về công tác đối ngoại của Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã triển khai đúng đường lối, chủ trương của Đảng, đảm bảo kế hoạch đề ra, góp phần quan trọng vào hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường Quốc tế, tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế và khu vực.

Trong năm 2009, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã làm tốt việc chỉ đạo, điều hoà, phối hợp hoạt động của Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội; hướng dẫn và đảm bảo điều kiện hoạt động của đại biểu Quốc hội; xem xét, quyết định và cho ý kiến một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đánh giá năm 2010 là năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng, năm có ý nghĩa quan trọng của Quốc hội trong việc hoàn thành các nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2007-2011 và cũng là năm có nhiều hoạt động đối nội, đối ngoại quan trọng của Quốc hội.

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã đề ra phương hướng hoạt động năm 2010 tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng; đề ra và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác cụ thể, sát thực, đổi mới, hiệu quả; tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan; củng cố tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật, các điều kiện đảm bảo nâng cao tính chuyên nghiệp, chất lượng của của công tác phục vụ, góp phần tích cực vào quá trình đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội.

Các đại biểu Quốc hội cơ bản nhất trí với báo cáo của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, hoan nghênh Uỷ ban Thường vụ Quốc hội lần đầu tiên báo cáo và nghe ý kiến góp ý trực tiếp của các đại biểu Quốc hội tại hội trường, về tình hình hoạt động và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới.

Các đại biểu Quốc hội cho rằng, việc làm lần này của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thể hiện tính dân chủ, minh bạch trong hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, cần tiếp tục được duy trì trở thành thường lệ tại các kỳ họp sau của Quốc hội.

Hoạt động tích cực, có hiệu quả của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã góp phần đảm bảo cho thành công của các kỳ họp Quốc hội, cũng như hoạt động của các đoàn đại biểu Quốc hội, các đại biểu Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng tổng hợp các ý kiến của các đại biểu, đánh giá cao ý kiến đóng góp mang tính xây dựng, tâm huyết của các đại biểu Quốc hội với Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

Sáng 21.11, các đại biểu làm việc tại tổ, thảo luận về dự án Luật Trọng tài thương mại.

(Theo TTXVN/Vietnam+)