baotayninh.vn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

UBTVQH ra nghị quyết về chính sách người có công

Cập nhật ngày: 05/05/2012 - 03:45

Toàn cảnh phiên họp thứ Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

Sau 2 ngày làm việc, chiều 5.5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc phiên họp thứ 8 sau khi thông qua Nghị quyết về việc thực hiện chính sách, pháp luật về người có công với cách mạng.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành cơ bản với nội dung Báo cáo kết quả giám sát về việc thực hiện chính sách, pháp luật về người có công với cách mạng, đồng thời nhấn mạnh chính sách ưu đãi người có công với cách mạng là chủ trương lớn, nhất quán của Đảng và Nhà nước.

Về cơ bản, chính sách, pháp luật về người có công với cách mạng đã bảo đảm công bằng và tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Đời sống của người có công đã từng bước được cải thiện và ổn định. Tuy nhiên, việc thực hiện chính sách, pháp luật về người có công với cách mạng còn có một số hạn chế, vướng mắc, một bộ phận người có công với cách mạng và gia đình còn gặp khó khăn trong cuộc sống.

Các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo Nghị quyết, đồng thời cho ý kiến cụ thể về một số nhiệm vụ, giải pháp Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tập trung thực hiện như tiếp tục điều chỉnh nâng mức trợ cấp, phụ cấp đối với người có công với cách mạng đồng bộ với lộ trình điều chỉnh tiền lương của cán bộ-công chức. Phê duyệt và triển khai thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ và Đề án xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trong năm 2012. Hướng dẫn giải quyết các vướng mắc, tồn đọng đối với hồ sơ đề nghị công nhận người có công với cách mạng...

Liên quan tới việc ban hành chính sách cụ thể hỗ trợ cải thiện nhà ở đối với người có công với cách mạng có khó khăn về nhà ở, các ý kiến đều tán thành với phương án giao Chính phủ chủ động cân đối ngân sách để thực hiện mục tiêu đến cuối năm 2013 cơ bản hoàn thành việc hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa nâng cấp nhà ở trên cơ sở số liệu các địa phương báo cáo đoàn giám sát. Trước mắt, dành một phần tăng thu ngân sách nhà nước năm 2011 để thực hiện chính sách này.

Sau khi tiếp thu các ý kiến, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết. Thời gian còn lại của buổi làm việc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về tư cách đại biểu Quốc hội đối với đại biểu Quốc hội Đặng Thị Hoàng Yến.

Theo TTXVN