baotayninh.vn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

UBTVQH thảo luận phân bổ vốn trái phiếu và chương trình mục tiêu quốc gia 2011

Cập nhật ngày: 07/01/2011 - 10:10

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội kết thúc phiên họp thứ 37

Chiều 7.1, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tiến hành thảo luận, cho ý kiến về vốn trái phiếu Chính phủ năm 2011 và phân bổ vốn Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2011.

Năm 2011: dự kiến phân bổ 45.000 tỷ đồng vốn trái phiếu Chính phủ

Thừa uỷ quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc đã đọc Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2010 và dự kiến phương án phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2011.

Năm 2010, Chính phủ đã tập trung chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện kế hoạch đầu tư bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ. Các bộ ngành, địa phương đã tích cực triển khai, áp dụng nhiều biện pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn trái phiếu.

Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước, ước đến hết 30.11.2010 giải ngân vốn trái phiếu Chính phủ ước đạt khoảng 43.700 tỷ đồng, đạt 78% kế hoạch. Trong đó, các bộ ngành Trung ương giải ngân đạt 16.300 tỷ đồng, đạt 80,8% kế hoạch, địa phương là 27.400 tỷ đồng, đạt 76,4% kế hoạch.

Sau khi rà soát danh mục các dự án, Chính phủ dự kiến phương án phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2011 là 45.000 tỷ đồng, giảm 20% so với năm 2010.

Dự kiến bố trí cho các ngành, lĩnh vực như các dự án ngành giao thông 23.000 tỷ; các dự án ngành thủy lợi 12.000 tỷ; các dự án bệnh viện tuyến huyện, tỉnh 4.000 tỷ đồng; các dự án ngành giáo dục 4.500 tỷ đồng; các dự án di dân tái định cư Thủy điện Sơn La 1.500 tỷ đồng.

Báo cáo thẩm tra của Uỷ ban Tài chính – Ngân sách và ý kiến các đại biểu đều nhấn mạnh đến nguyên tắc phân bổ vốn cần ưu tiên tập trung cho những dự án giao thông thủy lợi cấp bách cũng như các công trình về y tế, giáo dục, nhất là các tỉnh nghèo, kinh tế chậm phát triển.

Bên cạnh đó, không bổ sung danh mục mới, quy mô và mục tiêu dự án, không bố trí vốn cho các dự án, công trình không đúng đối tượng, không đủ thủ tục đầu tư, không hiệu quả và chưa thật sự cấp bách. Việc phân bổ vốn phải căn cứ vào tình hình thực tiễn, phù hợp với giải ngân của dự án, việc điều chuyển vốn phải phù hợp và không sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ chưa sử dụng hết sang năm sau.

Năm 2011: phân bổ vốn cho 15 chương trình, mục tiêu quốc gia

Theo Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, dự kiến năm 2011 vốn dành cho các Chương trình, mục tiêu quốc gia từ ngân sách Trung ương là 14.651 tỷ đồng, tăng 38,8% so với dự toán năm 2010, chiếm 2,02% tổng chi cân đối ngân sách nhà nước năm 2011.

Cơ cấu tổng thể nguồn vốn Chương trình, mục tiêu quốc gia năm 2011, gồm vốn đầu tư 3.154 tỷ đồng, vốn sự nghiệp 11.497 tỷ đồng. Cơ cấu phân bổ vốn cho các bộ, ngành Trung ương là 3.921 tỷ đồng, phân bổ cho địa phương là 10.729 tỷ đồng.

Có 15 Chương trình, mục tiêu quốc gia sẽ được bố trí vốn trong năm 2011. Đó là, chương trình mục tiêu về việc làm 2.894 tỷ đồng; giảm nghèo 383 tỷ đồng; nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 1.132 tỷ đồng; y tế 1.080 tỷ đồng; dân số 880 tỷ đồng; vệ sinh an toàn thực phẩm 261 tỷ đồng; văn hóa 569 tỷ đồng; giáo dục 3.700 tỷ đồng; phòng chống ma túy 528 tỷ đồng; phòng chống tội phạm 268 tỷ đồng; tiết kiệm năng lượng 70 tỷ đồng; ứng phó biến đổi khí hậu 216 tỷ đồng; xây dựng nông thôn mới 1.600 tỷ đồng; phòng chống HIV/AIDS 860 tỷ đồng và chương trình đưa thông tin về cơ sở, vùng sâu 100 tỷ đồng.

Báo cáo thẩm tra của Uỷ ban Tài chính – Ngân sách nhấn mạnh, Chính phủ đã xây dựng được các tiêu chí cụ thể cho từng chương trình, về cơ bản các tiêu chí khá rõ ràng.

Tuy nhiên, báo cáo thẩm tra cũng đề nghị với những chương trình nếu chưa xây dựng định mức phân bổ cụ thể cần tạm thời chưa phân bổ vốn. Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành có liên quan xây dựng định mức phân bổ cụ thể để báo cáo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên cho rằng, cần rà lại các tiêu chí, định mức cho thật phù hợp với từng ngành, từng lĩnh vực. Tập trung vào những chương trình thực sự cấp bách, cần thiết và hướng vào các địa bàn khó khăn.

Kết luận phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, phiên họp đã hoàn thành đúng kế hoạch với 6 vấn đề trọng tâm gồm sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 48 của Bộ Chính trị về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật VN, cho ý kiến về các dự án luật sẽ trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 9 (dự kiến vào tháng 3/2011), thông qua Nghị quyết về bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; cho ý kiến về phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ và vốn của Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2011 và tổng kết công tác phối hợp giữa Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Các Uỷ ban của Quốc hội cần khẩn trương phối hợp với các cơ quan hữu quan tiếp thu, chỉnh lý các ý kiến tại phiên họp và kết luận để triển khai thực hiện, nhất là những vấn đề sẽ đưa ra cho ý kiến, thảo luận thông qua tại Kỳ họp thứ 9 tới đây của Quốc hội.

(Theo chinhphu.vn)