Thời Sự - Chính trị   Việt Nam - Thế giới

BAOTAYNINH.VN trên Google News

UNFPA: Dân số Việt Nam tiếp tục tăng

Cập nhật ngày: 30/11/-0001 - 00:00

Trong cuốn sách về Thực trạng Dân số Việt Nam năm 2008 vừa xuất bản, Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) nhận định rằng dân số Việt Nam sẽ tiếp tục tăng lên trong khoảng 20 năm tới.

Trưởng đại diện UNFPA Bruce Campbell nêu rõ kể cả khi tổng tỷ suất sinh giảm xuống dưới mức sinh thay thế và tỷ suất sinh tiếp tục giảm, dân số Việt Nam vẫn tiếp tục tăng lên trong khoảng 20 năm tới hoặc một thế hệ, cho đến khi nhóm người được sinh ra tại thời điểm bùng nổ dân số bước qua độ tuổi sinh đẻ.

Cuốn sách này cho biết tổng tỷ suất sinh (TFR), tức là con số trung bình mà một phụ nữ sinh ra trong cả cuộc đời, ở Việt Nam vẫn tiếp tục ở dưới mức sinh thay thế là 2,08 con/người. Mặc dù vậy, vẫn còn sự khác biệt giữa các vùng. Cụ thể, tổng tỷ suất sinh ở thành thị là 1,84 con/một phụ nữ trong khi ở nông thôn là 2,22 con.

Đối tượng sinh tập trung ở độ tuổi từ 25 - 34 ở thành thị và 20 - 29 ở nông thôn và mức sinh cao tập trung ở nhóm phụ nữ có trình độ học vấn thấp. Điều đó cho thấy chương trình Dân số và Kế hoạch hoá gia đình cần tiếp tục tập trung nỗ lực vào nhóm đối tượng này để họ tiếp cận được với dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản và kế hoạch hoá.

Bên cạnh đó, số liệu điều tra năm 2008 được công bố trong cuốn sách cho thấy tỷ lệ trẻ trai/gái được sinh ra trong vòng 3 năm vừa qua đã  tăng từ 110/100 lên mức 112/100. Kết quả này cho thấy tầm quan trọng của việc tiếp tục giám sát việc thực hiện Pháp lệnh Dân số và Nghị định của Thủ tướng về việc nghiêm cấm hành vi chẩn đoán và lựa chọn giới tính dưới mọi hình thức, cũng như sự cần thiết của việc cải thiện giáo dục cộng đồng và tăng cường bình đẳng giới.

Cũng theo số liệu điều tra, tỷ suất chết thô của cả nước là 5,3/1.000 dân, góp phần làm giảm tỷ suất tăng dân số tự nhiên xuống còn 11,4 phần nghìn.

(Theo TTXVN/Vietnam+)