BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ứng ngân sách trả lương nhân công khi chủ DN bỏ trốn

Cập nhật ngày: 06/03/2009 - 11:31

Người lao động vẫn được hưởng các chính sách khi DN gặp khó khăn (ảnh chỉ mang tính chất minh họa) . Ảnh: VNN

Theo đó, đối với người lao động bị mất việc làm tại DN mà chủ DN bỏ trốn thì cơ quan chức năng địa phương sẽ xác định người lao động có trong danh sách trả lương của DN, số tiền lương còn nợ của từng người lao động.

Trên cơ sở đó, chủ tịch UBND cấp tỉnh, thành phố quyết định ứng ngân sách địa phương trả trước cho người lao động.

Số tiền tạm ứng sẽ được hoàn trả bằng việc xử lý tài sản của DN có chủ DN bỏ trốn.

Hướng dẫn cũng quy định những DN gặp khó khăn trong năm 2009 do suy giảm kinh tế thì được Nhà nước cho vay để thanh toán tiền lương, đóng bảo hiểm xã hội và trợ cấp mất việc làm hoặc trợ cấp thôi việc cho người lao động trong trường hợp đã sử dụng hết tất cả các nguồn DN có mà vẫn không đủ thanh toán các khoản cho người lao động.

 Lãi suất cho vay chỉ là 0% và thời hạn vay là 12 tháng. Mức vay tối đa bằng số kinh phí để thanh toán nợ tiền lương, đóng bảo hiểm xã hội và trợ cấp mất việc làm hoặc trợ cấp thôi việc phải trả cho người lao động bị mất việc làm của DN.

Đối tượng DN gặp khó khăn được hưởng chính sách ưu đãi này là các DN thuộc mọi thành phần kinh tế, chưa có khả năng thanh toán các khoản cho người lao động; DN có số lao động phải giảm từ 30% trở lên hoặc có từ 100 lao động trở lên không kể lao động thời vụ dưới 3 tháng.

(Theo Vietnamnet)