BAOTAYNINH.VN trên Google News

Uỷ ban bầu cử huyện Châu Thành họp phiên thứ 10

Cập nhật ngày: 09/05/2016 - 05:59

Ông Đặng Thanh Hải- Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch UBBC Châu Thành chủ trì hội nghị.

Quang cảnh phiên họp.

Theo UBBC huyện Châu Thành, đến nay các bước thực hiện chuẩn bị bầu cử trên địa bàn huyện đều đảm bảo đầy đủ, kịp tiến độ. Các xã, thị trấn đã niêm yết và đang tiếp tục rà soát danh sách cử tri, đồng thời phối hợp trưởng ấp, khu phố, tổ trưởng tổ dân cư tự quản để cấp phát thẻ cử tri theo quy định. Qua rà soát, đến nay toàn huyện có 113.207 cử tri, trong đó có 53.704 cử tri nữ.

 Về khu vực bỏ phiếu, toàn huyện có 94 khu vực, trong đó cấp xã, thị trấn có 91 khu vực. Công tác đảm bảo an ninh trật tự ổn định.

Công tác tuyên truyền bầu cử được huyện thực hiện thường xuyên, liên tục trên sóng phát thanh từ huyện đến 15 xã/thị trấn, 86 cụm truyền thanh ở 75 ấp, khu phố và 19 cụm loa không dây. Trong công tác kiểm tra, giám sát, UBBC huyện đã thành lập 4 đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại 15 xã, thị trấn.

Tại phiên họp, các tiểu ban bầu cử huyện và UBBC các xã, thị trấn báo cáo tiến độ cũng như những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn huyện.

Gia Hân