Thời Sự - Chính trị   Thời Sự - Chính trị

Uỷ ban Bầu cử thị xã Hoà Thành họp phiên đột xuất 

Cập nhật ngày: 29/04/2021 - 00:01

BTNO - Chiều 26.4, Uỷ ban Bầu cử thị xã Hoà Thành tổ chức phiên họp đột xuất cho ý kiến danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND Thị xã nhiệm kỳ 2021 – 2026, theo từng đơn vị bầu cử.

Quang cảnh phiên họp đột xuất của Uỷ ban Bầu cử thị xã Hoà Thành.

Tại hội nghị, căn cứ số lượng, cơ cấu, thành phần và sau khi thông qua danh sách trích ngang, các đại biểu thảo luận, thống nhất danh sách chính thức ứng cử đại biểu HĐND thị xã Hoà Thành nhiệm kỳ 2021-2026 là 55 người.

Theo đó, thị xã Hoà Thành có 8 đơn vị bầu cử, số đại biểu được bầu cử tại mỗi đơn vị bầu cử số 1, 2, 3 là 8 người; đơn vị bầu cử số 4, 5, 6 có số lượng đại biểu được bầu là 7 người/đơn vị và đơn vị bầu cử số 7, 8 mỗi đơn vị bầu 5 đại biểu.

Võ Liêm