BAOTAYNINH.VN trên Google News

Uỷ ban Bầu cử tỉnh họp phiên thứ 5

Cập nhật ngày: 24/03/2016 - 06:00

Phiên họp do Chủ tịch Uỷ ban bầu cử, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân chủ trì.

Toàn cảnh phiên họp.

Đến nay, các hoạt động chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

MTTQ các cấp cũng đã hoàn thành việc tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần hai, lập danh sách sơ bộ những người ứng cử, tỷ lệ trẻ, nữ, ngoài Đảng có tăng thêm ở cấp tỉnh và một số huyện, xã. Hiện Uỷ ban MTTQVN tỉnh đang triển khai Kế hoạch tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét tín nhiệm của cử tri ở nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh.

Sở Nội vụ tiếp tục làm việc với các huyện, thành phố rà soát lại các loại con dấu, thùng phiếu chính, phụ từng phục vụ bầu cử nhiệm kỳ 2011 – 2016. Kết quả rà soát cho thấy dấu của Ban bầu cử Quốc hội, HĐND tỉnh có thể sử dụng lại, chỉ khắc bổ sung một số con dấu cho Ban bầu cử cấp huyện, cấp xã. Đối với dấu của các Tổ bầu cử, do tăng thêm khu vực bầu cử nên tận dụng được khoảng 54% dấu cũ. Riêng dấu “Đã bỏ phiếu” phải làm mới vì mẫu trước không phù hợp.

Sở Nội vụ cũng đã chỉ đạo phòng chuyên môn phối hợp với Phòng Nội vụ các huyện, thành phố tiếp tục việc phân chia và ấn định số thư tự khu vực bầu cử theo phân chia đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội. Theo đó, toàn tỉnh có 733 khu vực bầu cử.

Bà Phan Thị Điệp – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Thường trực Uỷ ban Bầu cử tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Theo Uỷ ban Bầu cử tỉnh, từ ngày 21 đến 23.3 vừa qua, các Đoàn giám sát của Uỷ ban đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ở các Uỷ ban Bầu cử cấp huyện, xã. Đại diện các đoàn giám sát cho biết, nhìn chung công tác chuẩn bị bầu cử được cấp uỷ Đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể các cấp cơ sở tập trung cao, đảm bảo tiến độ, đúng theo quy định pháp luật.

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch Uỷ ban bầu cử, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân yêu cầu Tiểu ban Tuyên truyền tiếp tục hướng dẫn các huyện, thành phố về nội dung tuyên truyền bầu cử; ban hành hướng dẫn làm phòng phiếu mẫu để Uỷ ban bầu cử các huyện, thành phố thực hiện.

Tiểu ban Cử tri và Xét khiếu nại tố cáo phối hợp với Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh trao đổi với chủ doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp sắp xếp tạo điều kiện cho công nhân, người lao động tham gia bầu cử.

Các huyện, thành phố phối hợp với ngành Nội vụ đẩy nhanh tiến độ thành lập Tổ bầu cử; tổ chức tốt Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, nơi làm việc của người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp…

Đặng Hoàng Thái