Thời Sự - Chính trị   Thời Sự - Chính trị

Ủy ban Bầu cử tỉnh họp phiên thứ 6: Việc rà soát danh sách cử tri phải chính xác 

Cập nhật ngày: 13/04/2021 - 09:34

BTNO - Sáng 12.4, Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh họp phiên thứ 6. Chủ tịch UBBC tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc, các Phó Chủ tịch UBBC Võ Đức Trong, Nguyễn Văn Hợp, Dương Văn Thắng chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Phiên họp tập trung các nội dung: UBBC các huyện, thị xã, thành phố báo cáo việc thực hiện rà soát, lập và niêm yết danh sách cử tri; biên tập tiểu sử tóm tắt ứng viên; thành lập các ổ bầu cử.

Các Tiểu ban UBBC tỉnh, Ban Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh báo cáo tiến độ triển khai các công việc được giao. 

Ông Trương Văn Dễ- Trưởng Tiểu ban cử tri báo cáo số lượng cử tri trên địa bàn, tính đến ngày 10.4.2021 có 1.002.893 cử tri; 47.475 trường hợp không đưa vào danh sách cử tri.

Theo Tiểu ban cử tri, công tác rà soát danh sách tại một số địa phương còn tình trạng người chết nhưng chưa xóa khẩu (trên 11.000 cử tri); danh sách cử tri được niêm yết còn thiếu thông tin như nghề nghiệp; ngày, tháng, năm sinh chưa chính xác; vị trí niêm yết chưa thuận lợi để người dân tiếp cận…;

Tiểu ban cử tri đề nghị UBBC các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác rà soát, lập danh sách cử tri theo hướng dẫn của UBBC tỉnh tại công văn số 47/UBBC, ngày 31.3.2021 để hoàn chỉnh danh sách cử tri; sau khi niêm yết tiếp tục cập nhật, bổ sung danh sách cử tri khi có biến động theo quy định.

Về công tác chuẩn bị bầu cử, UBBC các huyện, thị xã, thành phố đang chuẩn bị hiệp thương lần thứ 3, việc lập và niêm yết danh sách cử tri đang rà soát, điều chỉnh; cơ sở vật chất đã cơ bản chuẩn bị đầy đủ. 

Đại tá Nguyễn Hiệp Sơn – Phó Giám đốc Công an tỉnh báo cáo việc rà soát danh cử tri

Kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc yêu cầu, công tác rà soát danh sách cử tri thực hiện đúng quy định, đối với trường hợp người đi làm ăn xa, địa phương liên hệ với gia đình để họ đến UBND xã (nơi niêm yết danh sách cử tri) hoặc ủy quyền gia đình đăng ký bỏ phiếu bầu cử nơi khác, đảm bảo đúng quy định. Việc lập danh sách cử tri phải tiếp tục rà soát đến trước ngày bầu cử 24 giờ. 

Chủ tịch UBBC đề nghị các địa phương rà soát công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, nhất là tại các điểm bỏ phiếu; lên danh sách ứng cử viên; tất cả các thùng phiếu, con dấu phải được kiểm tra, cất giữ đúng nơi quy định. Các địa phương chọn lựa thành phần trong tổ bầu cử phải là người có uy tín, tiêu biểu.

Đại diện Ủy ban bầu cử huyện Gò Dầu báo cáo tình hình chuẩn bị bầu cử tại địa phương

Nếu có dư luận về thành viên tổ bầu cử cần phải thay đổi ngay. Ngoài ra, các địa phương tổ chức tập huấn cho thành viên tổ bầu cử, nhất là thái độ, cách ứng xử với cử tri; phối hợp với MTTQ để các ứng cử viên trình bày chương trình hành động. 

Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc kết luận phiên họp

Theo kế hoạch, từ ngày 28.4, Hội đồng bầu cử quốc gia sẽ lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội theo từng đơn vị bầu cử; Tổ bầu cử niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND. Từ ngày 3.5, UBBC các cấp lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND cùng cấp theo từng đơn vị bầu cử.

N.D