BAOTAYNINH.VN trên Google News

Uỷ ban Bầu cử tỉnh họp phiên thứ tư

Cập nhật ngày: 15/03/2016 - 12:27

Toàn cảnh phiên họp.

Theo ông Mai Văn Hải – Thư ký UBBC tỉnh, đến nay UBBC các cấp đã công bố việc phân chia đơn vị bầu cử, danh sách đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị.

UBBC tỉnh đã chỉ đạo các huyện, thành phố phối hợp với ngành Công an tiến hành rà soát, thống kê, lập danh sách cử tri; ban hành Kế hoạch giám sát công tác bầu cử và thành lập 3 đoàn giám sát làm việc với huyện, thành phố trên toàn tỉnh, nhằm kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuẩn bị công tác bầu cử.

Theo thông báo về việc nhận và nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, tính đến sáng 12.3, UBBC tỉnh đã nhận đủ 9 hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội của địa phương và 96 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND tỉnh do các cơ quan, đơn vị được phân bổ giới thiệu. Sau khi xem xét, UBBC tỉnh đã chuyển danh sách trích ngang sơ yếu lý lịch, bản sao tiểu sử tóm tắt và bản kê khai tài sản, thu nhập của những người ứng cử cho Ban Thường trực Uỷ ban MTTQVN tỉnh vào lúc 17 giờ ngày 13.3 theo đúng quy định.

Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN tỉnh, Phó Chủ tịch UBBC tỉnh Huỳnh Văn Quang phát biểu tại phiên họp.

Tại phiên họp, Chủ tịch UBBC tỉnh Phạm Văn Tân yêu cầu đại diện UBBC các huyện, thành phố báo cáo tiến độ chuẩn bị công tác bầu cử, đặc biệt là việc thống kê danh sách cử tri, kinh phí phân bổ cho các xã (phường, thị trấn).
 
Các đại biểu tham dự phiên họp cũng đã thảo luận về màu của các loại phiếu bầu; đề xuất thành lập khu vực bỏ phiếu của 2 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội.

Phát biểu kết luận phiên họp, ông Phạm Văn Tân yêu cầu UBBC tỉnh, huyện quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh… nhằm tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành của địa phương triển khai cụ thể từng công việc, từng khâu trong công tác chuẩn bị bầu cử thật tốt, không để xảy ra sai sót; tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền theo Kế hoạch của Tiểu ban Tuyên truyền UBBC tỉnh; tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội; đảm bảo tiến độ lập danh sách cử tri, lưu ý những nơi có đông dân cư, tập trung nhiều công nhân.

UBBC tỉnh cùng với Uỷ ban MTTQVN tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt Hội nghị Hiệp thương lần thứ hai, lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội ở địa phương, ứng cử đại biểu HĐND các cấp; xây dựng Kế hoạch lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú về những người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp…

Đặng Hoàng Thái