baotayninh.vn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Uỷ ban bầu cử tỉnh kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Bến Cầu

Cập nhật ngày: 16/05/2016 - 09:34

Quang cảnh buổi giám sát.

Báo cáo với đoàn giám sát của tỉnh, ông Phan Văn Hòa- Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch UBBC huyện Bến Cầu cho biết, đến nay, các công việc chuẩn bị công tác bầu cử ĐBQH khóa XIV và HĐND các cấp trên địa bàn huyện Bến Cầu được thực hiện đảm bảo theo yêu cầu, tiến độ, lịch trình, thời gian quy định.

Về công tác thông tin tuyên truyền trước ngày bầu cử, huyện đã thực hiện đạt hơn 70% khối lượng công việc; công tác chuẩn bị phòng bỏ phiếu, thùng phiếu, công bố và niêm yết danh sách ứng cử viên ĐBQH và HĐND các cấp đã hoàn thành; tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho các tổ bầu cử, báo cáo viên và thanh niên dân tộc tôn giáo với trên 400 người.

UBBC huyện cũng đã thông báo cho cử tri biết về ngày bầu cử, nơi bỏ phiếu ở 60 khu vực, thời gian bỏ phiếu, phát thẻ cử tri. Theo thống kê, toàn huyện Bến Cầu có 53.070 cử tri, trong đó nữ là 26.493 người; hoàn thành công tác tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử của ứng cử viên ĐBQH và HĐND tỉnh, huyện, được tiến hành dân chủ, công khai, bình đẳng đúng quy định với 13 cuộc, có trên 1.400 cử tri dự, phát biểu 32 lượt ý kiến, gồm 55 vấn đề về kinh tế xã hội…

Phát biểu kết luận, ông Phan Văn Sử- Trưởng đoàn giám sát đánh giá, UBBC huyện Bến Cầu cơ bản hoàn thành các bước theo lịch trình, nêu cao ý thức trách nhiệm của cấp mình. Tuy nhiên, phải đẩy mạnh hơn nữa việc tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân bằng nhiều hình thức đến tổ dân cư tự quản, để nhân dân biết được ngày bầu cử, quyền và nghĩa vụ của mình; đảm bảo danh sách cử tri phải chính xác.

Hùng-Dũng