BAOTAYNINH.VN trên Google News

Uỷ ban bầu cử tỉnh Tây Ninh họp phiên đầu tiên

Cập nhật ngày: 18/02/2011 - 06:10

Toàn cảnh phiên họp

(BTNO) – Tối 18.2 tại Văn phòng Đoàn ĐB Quốc hội và HĐND tỉnh, Uỷ ban bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và đại biểu HĐND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2011 – 2016 tỉnh Tây Ninh (gọi tắt là Uỷ ban bầu cử) tổ chức phiên họp đầu tiên sau khi thành lập để thống nhất phân công nhiệm vụ cho các thành viên và thông qua kế hoạch triển khai công tác bầu cử các cấp.

Uỷ ban bầu cử tỉnh Tây Ninh do Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Minh Trọng làm Chủ tịch. Uỷ ban còn có 3 Phó Chủ tịch, 24 uỷ viên và 1 thư ký. Phiên họp đầu tiên đã thống nhất việc phân công nhiệm vụ của từng thành viên.

Chủ tịch Uỷ ban bầu cử Lê Minh Trọng phụ trách chung các mặt công tác, chịu trách nhiệm lãnh đạo, tổ chức thực hiện cuộc bầu cử.

Chủ tịch UB. MTTQVN tỉnh – Phó Chủ tịch Uỷ ban bầu cử Nguyễn Văn Không hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức thực hiện công tác hiệp thương lựa chọn, giới thiệu những người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; Phụ trách công tác bầu cử 4 huyện Trảng Bàng, Gò Dầu, Bến Cầu, Châu Thành và Ban bầu cử đại biểu Quốc hội đơn vị số I; Phụ trách 07 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh được phân chia theo dân số 4 huyện nêu trên.

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh – Phó Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử Võ Hùng Việt phụ trách công tác bầu cử ở Thị xã, Hoà Thành, Tân Châu, Tân Biên, Dương Minh Châu và đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội số II; Phụ trách 09 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh được phân chia theo dân số 5 huyện nêu trên.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh – Phó Chủ tịch Uỷ ban bầu cử Phan Văn Sử có nhiệm vụ thường trực, thay mặt Chủ tịch Uỷ ban bầu cử giải quyết công việc hằng ngày và khi Chủ tịch Uỷ ban bầu cử đi vắng; Phụ trách cung cấp thông tin về bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

Các thành viên còn lại được phân công phụ trách theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác bầu cử tại các huyện, thị.

Ông Mai Văn Hải - Phó Chánh VP Đoàn ĐB Quốc hội & HĐND tỉnh trình bày dự thảo Quyết định thành lập các tiểu ban.

Ủy ban bầu cử cũng đã thống nhất thành lập 3 tiểu ban và 1 tổ thư ký gồm: Tiểu ban Tuyên truyền về công tác bầu cử do Giám đốc Sở VH-TT&DL Nguyễn Văn Hải làm Trưởng tiểu ban; Tiểu ban cử tri và xét khiếu nại, tố cáo do Quyền Chánh Thanh tra tỉnh, ông Lê Ngọc Rửa làm Trưởng tiểu ban; Tiểu ban Bảo vệ công tác bầu cử do Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng tiểu ban và Tổ thư ký do Phó Chánh VP Đoàn ĐB Quốc hội & HĐND tỉnh Mai Văn Hải là Tổ trưởng.

Cuộc họp cũng đã xem xét, thông qua Kế hoạch triển khai thực hiện công tác bầu cử; Lịch thời gian tiến hành bầu cử; Tờ trình phân chia đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội và đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh.

Đặng Hoàng Thái