Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh họp phiên thứ nhất 

Cập nhật ngày: 22/01/2021 - 20:44

BTNO - Chiều 22.1, tại Hội trường UBND tỉnh, Ủy ban Bầu cử tỉnh Tây Ninh họp lần thứ nhất.

Tại cuộc họp, Giám đốc Sở Nội vụ- Nguyễn Đài Thy triển khai Quyết định 141/QĐ-UBND, ngày 18.01.2021 của UBND tỉnh thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026 (gọi tắt là Ủy ban Bầu cử tỉnh).

Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc phát biểu kết luận cuộc họp.

Theo đó, Ủy ban Bầu cử tỉnh gồm 29 người, do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc làm Chủ tịch; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Đức Trong làm Phó Chủ tịch Thường trực; Chủ tịch UB.MTTQVN tỉnh Nguyễn Văn Hợp và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thắng cùng làm Phó Chủ tịch và 25 ủy viên.

Ủy ban Bầu cử tỉnh chỉ đạo chung về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp trong tỉnh, hướng dẫn các huyện, thành phố và xã, phường, thị trấn thành lập Ủy ban bầu cử của cấp mình theo quy định pháp luật và có chương trình, kế hoạch hoạt động, thành lập các bộ phận giúp việc chuyên trách.

Ông Nguyễn Văn Hợp- Chủ tịch UB.MTTQVN tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Ủy ban Bầu cử tỉnh thành lập các Tiểu ban, Tổ Thư ký như Tiểu ban Tuyên truyền; Tiểu ban Bảo vệ; Tiểu ban Cử tri và xét khiếu nại, tố cáo và Tổ Thư ký để giúp Ủy ban Bầu cử tỉnh thực hiện các nhiệm vụ trước, trong và sau ngày bầu cử theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.

Tại cuộc họp, một số đại biểu ý kiến, đề nghị phân công người phụ trách công tác bầu cử ở Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Sư đoàn bộ binh 5 cũng như phân công người phụ trách công tác tuyên truyền trong lực lượng công nhân và các tôn giáo v.v...  

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc đề nghị Tổ Thư ký ghi nhận đầy đủ những ý kiến đóng góp, các Tiểu ban xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, các thành viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động trong lĩnh vực được phân công cùng với tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tổng Biên tập Báo Tây Ninh Trần Thị Mỹ Linh đóng góp ý kiến về tại cuộc họp.

Đối với các địa bàn được giao phụ trách, ngoài việc theo dõi, nắm bắt tình hình nếu có phát sinh vấn đề khác, các thành viên Ủy ban Bầu cử tỉnh phải tham gia hướng dẫn, trao đổi hoặc báo cáo về lãnh đạo để chỉ đạo giải quyết kịp thời. Luôn nắm bắt những văn bản chỉ đạo từ cấp trên. Phiên họp Ủy ban Bầu cử tỉnh tiếp theo sẽ được tổ chức vào ngày 19.2.2021.

Đại Dương