Uỷ ban Dân tộc trả lời kiến nghị của cử tri Tây Ninh 

Cập nhật ngày: 25/03/2017 - 18:08

BTNO - Vừa qua, Uỷ ban Dân tộc có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri Tây Ninh tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá XIV.

Cử tri kiến nghị: “Theo Quyết định 447/QĐ-UBDT ngày 19.9.2013 của Uỷ ban Dân tộc thì xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc và miền núi là xã khu vực III, như vậy, tỉnh Tây Ninh chỉ có 21 xã thuộc khu vực I, không có xã nào thuộc khu vực III.

Nếu áp dụng theo Quyết định 447, hàng ngàn cán bộ, viên chức, nhân viên hưởng lương từ ngân sách Nhà nước hiện đang công tác tại các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới của tỉnh Tây Ninh sẽ không được hưởng chế độ ưu đãi đặc biệt.

Tuy nhiên, theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP ngày 24.12.2010 của Chính phủ quy định về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức được hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn, trên thực tế kinh phí đầu tư cho Chương trình mục tiêu quốc gia (Chương trình 135) thì cán bộ, công chức, viên chức được hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở xã biên giới, bãi ngang, ven biển không phải là xã đặc biệt khó khăn cũng được hưởng, như vậy không thống nhất các văn bản.

Đề nghị Chính phủ xem xét Quyết định 447/QĐ-UBDT của Uỷ ban Dân tộc, vì theo Quyết định trên không phù hợp với tỉnh Tây Ninh có đường biên giới giáp với nước bạn Campuchia hơn 240km và 21 xã biên giới có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn”.

Về vấn đề trên, Uỷ ban Dân tộc có ý kiến như sau:

Trong thời gian vừa qua, việc áp dụng thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức được hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP tại các tỉnh có một số bất cập, tạo sự so bì, không công bằng giữa các vùng miền.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, theo yêu cầu của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và ý kiến của cử tri, Uỷ ban Dân tộc đã làm việc với các bộ, ngành liên quan và thống nhất: Việc áp dụng chính sách đối với địa bàn đặc biệt khó khăn là các xã khu vực III (xã có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn nhất), thôn đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực I, II được quy định tại Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19.9.2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc và các quyết định sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Ngày 31.12.2015, Uỷ ban Dân tộc đã ban hành Văn bản số 1458/UBDT-VP135 hướng dẫn địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thuộc phạm vi áp dụng Nghị định số 116/2010/NĐ-CP, làm căn cứ cho các địa phương xác định địa bàn áp dụng chính sách (theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại Văn bản số 8070/VPCP-KGVX ngày 6.10.2015 của Văn phòng Chính phủ). Như vậy, nếu các xã biên giới của Tây Ninh có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì được áp dụng Nghị định số 116/2010/NĐ-CP.

Hiện nay, Uỷ ban Dân tộc đang tiến hành rà soát, tổng hợp kết quả xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi của các tỉnh để trình Thủ tướng Chính phủ Quyết định phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2016 - 2020.

Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với Uỷ ban Dân tộc và các bộ, ngành liên quan trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 116/2010/NĐ-CP theo hướng thống nhất, phù hợp với tình hình thực tế của vùng dân tộc và miền núi.

P.TK