BAOTAYNINH.VN trên Google News

Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội họp phiên toàn thể

Cập nhật ngày: 30/10/2009 - 06:33

Tối 29.10, Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội họp phiên toàn thể, báo cáo công tác của Uỷ ban Đối ngoại năm 2009 và phương hướng năm 2010. Ông Nguyễn Văn Son, Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội chủ trì phiên họp.

Với công tác xây dựng Luật, trong năm 2009 Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội đã chủ trì thẩm tra và hoàn thiện dự án Luật cơ quan đại diện nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài. Uỷ ban cũng phối hợp tiến hành thẩm tra nhiều dự án Luật như: Luật các vùng biển Việt Nam, Luật nuôi con nuôi, Luật Thanh tra… Trong quá trình phối hợp, Uỷ ban tập trung vào các vấn đề có yếu tố quốc tế, pháp luật quốc tế và quan hệ đối ngoại của Việt Nam. Ngoài ra, Uỷ ban Đối ngoại đã tiến hành thẩm tra, cho ý kiến đối với 5  thoả thuận hợp tác quốc tế, trước khi ký kết với các cơ quan Quốc hội, các cơ quan thường trực của Uỷ ban thường vụ Quốc hội.

Trong lĩnh vực giám sát, Uỷ ban Đối ngoại tiến hành giám sát chuyên đề về "việc thực hiện các điều ước và thoả thuận trong lĩnh vực kinh tế, văn hoá, giáo dục và khoa học kỹ thuật giữa Việt Nam và Lào giai đoạn 2000-2008". Khảo sát việc thực hiện Hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ và Hiệp định hợp tác nghề cá Việt Nam- Trung Quốc và tình hình biển đảo; tiến hành khảo sát tình hình người Việt Nam lao động ở nước ngoài.

Về tổ chức hoạt động đối ngoại của các cơ quan Quốc hội, Uỷ ban đã chủ trì phối hợp với các cơ quan của Quốc hội tổ chức cho 38 đoàn Quốc hội đi thăm và làm việc ở nước ngoài; chủ trì, điều phối và triển khai để các đoàn Quốc hội tham gia chủ động và tích cực vào các diễn đàn Liên nghị viện đa phương.

Trong năm 2010, năm có nhiều sự kiện lớn về đối nội và đối ngoại của Việt Nam, Uỷ ban Đối ngoại sẽ tiếp tục phối hợp thẩm tra các Dự án Luật; tập trung giám sát chuyên đề về thực hiện thoả thuận hợp tác giữa Việt Nam và Campuchia, làm tốt nhiệm vụ chủ trì, tham mưu giúp Quốc hội đảm đương tốt vai trò Chủ tịch AIPA nhiệm kỳ 2009-2010 và tổ chức thành công Đại hội đồng AIPA lần thứ 31 tại Hà Nội.

(Theo VOV News)