BAOTAYNINH.VN trên Google News

Uỷ ban kiểm tra Tỉnh uỷ sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2009: Số Đảng viên và tổ chức Đảng bị thi hành kỷ luật có giảm

Cập nhật ngày: 17/07/2009 - 10:15

Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh uỷ tổ chức sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2009 vào sáng 17.7.2009. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Thanh Long đến dự, chỉ đạo hội nghị.

Theo báo cáo của UBKT Tỉnh uỷ, 6 tháng qua, UBKT từ tỉnh đến cơ sở có nhiều nỗ lực, chủ động xây dựng và triển khai chương trình công tác kiểm tra, giám sát của UBKT. Qua kiểm tra đã kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm, đúng nội dung, đúng tính chất sai phạm, góp phần hạn chế, ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng lãng phí, giữ vững niềm tin của quần chúng đối với Đảng. Việc tiếp nhận và giải quyết đơn tố cáo, khiếu nại được quan tâm giải quyết đúng thẩm quyền, đúng thời gian quy định. Cụ thể UBKT các cấp đã kiểm tra 94 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm (tăng trên 25% so với cùng kỳ năm 2008), kết luận có 84 đảng viên vi phạm; đồng thời kiểm tra 26 tổ chức khi có dấu hiệu vi phạm (giảm 3,7% so cùng kỳ), kết luận có 19 tổ chức vi phạm. Về thi hành kỷ luật trong Đảng, cấp uỷ các cấp, UBKT huyện, thị uỷ, Đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ đã thi hành kỷ luật 118 đảng viên, giảm 16,9% so với cùng kỳ năm 2008. Trong đó khai trừ khỏi Đảng 12 trường hợp, cách chức 8 trường hợp, số còn lại là cảnh cáo và khiển trách. Trong số đảng viên bị thi hành kỷ luật có 5 trường hợp bị truy tố trước pháp luật. UBKT huyện, thị uỷ, Đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ và UBKT cơ sở đã tham mưu giúp cấp uỷ về thủ tục để thi hành kỷ luật 3 tổ chức Đảng, giảm 62,5% so với cùng kỳ năm 2008.

Tuy nhiên, trong 6 tháng qua, công tác kiểm tra, giám sát cũng còn những mặt hạn chế: Chất lượng, hiệu quả những cuộc kiểm tra có lúc, có nơi chưa cao, chưa đúng yêu cầu phòng ngừa, ngăn chặn khuyết điểm sai phạm; một số UBKT chưa chủ động kiểm tra đảng viên và tổ chức Đảng khi có dấu hiệu vi phạm, còn chờ xin ý kiến cấp uỷ; một số UBKT chưa kịp thời củng cố cán bộ và chưa chủ động tiến hành thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Thanh Long nêu lên một số vấn đề trọng tâm trong thời gian tới: Tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo Điều 30 và Điều 32 Điều lệ Đảng; gắn việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát với việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và quan tâm hơn nữa công tác quy hoạch, luân chuyển đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra; UBKT cơ sở tập trung thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời giải quyết các đơn thư liên quan đến nhân sự để chuẩn bị cho đại hội cấp cơ sở vào năm 2010.

D.H