BAOTAYNINH.VN trên Google News

Uỷ ban Kiểm tra Trung ương họp kỳ thứ 4

Cập nhật ngày: 23/05/2011 - 05:56

Đồng chí Ngô Văn Dụ (thứ 3 từ trái sang) và lãnh đạo tỉnh Tây Ninh trong lần về Tây Ninh dự lễ khánh thành Nhà truyền thống Văn phòng Trung ương Cục miền Nam.

Ngày 23.5, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đã có thông báo về kỳ họp thứ 4, tổ chức từ ngày 12 - 20.5.2011, tại Hà Nội. Đồng chí Ngô Văn Dụ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương chủ trì hội nghị này.

Tại kỳ họp, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, thảo luận, thông qua một số văn bản trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định theo thẩm quyền: Dự thảo Quy chế làm việc của UBKT Trung ương khoá XI; Dự thảo Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Chương VII và Chương VIII, Điều lệ Đảng khoá XI; Dự thảo “Quy chế phối hợp giữa Uỷ ban Kiểm tra Trung ương với Ban Đối ngoại Trung ương và Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng”.

Uỷ ban thông qua Chương trình hành động của Ngành Kiểm tra thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của Điều lệ Đảng, Uỷ ban Kiểm tra đã xem xét kết quả giải quyết đơn thư tố cáo đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý là nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và HĐND cấp tỉnh, thành phố; kết luận kiểm tra tài chính đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương.

Uỷ ban xem xét, giải quyết tố cáo 5 trường hợp, kết luận 1 trường hợp tố cáo không đúng, 4 trường hợp tố cáo đúng một phần nhưng chưa đến mức phải thi hành kỷ luật, yêu cầu kiểm điểm rút kinh nghiệm; xem xét, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng theo thẩm quyền đối với 3 trường hợp; tham gia ý kiến vào báo cáo giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng thuộc thẩm quyền Ban Bí thư đối với 2 trường hợp.

Cũng tại kỳ họp này, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đã phân công công tác đối với một số đồng chí thành viên Uỷ ban; thực hiện kiện toàn tổ chức bộ máy và công tác cán bộ của cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.

(Theo chinhphu.vn)