baotayninh.vn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Uỷ ban KT Tỉnh uỷ: Chất lượng, số lượng các cuộc kiểm tra, giám sát được nâng lên

Cập nhật ngày: 28/05/2011 - 03:03

Đồng chí Nguyễn Ngọc Dũng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ phát biểu

Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2011, do Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh uỷ tổ chức vào ngày 27.5.2011. Đồng chí Nguyễn Ngọc Dũng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ chủ trì hội nghị.

Báo cáo của UBKT Tỉnh uỷ cho biết, trong 6 tháng qua, UBKT các cấp từ tỉnh đến cơ sở đã chủ động xây dựng và triển khai chương trình kiểm tra giám sát năm 2011 và nhiệm kỳ 2010-2015. Trong đó xác định nội dung, đối tượng kiểm tra, giám sát cụ thể, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, mở rộng công tác giám sát. Chất lượng, số lượng các cuộc kiểm tra, giám sát được nâng lên so với cùng kỳ năm 2010. Đặc biệt là công tác kiểm tra đảng viên, tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm; công tác giám sát chuyên đề tăng hơn so với cùng kỳ. Việc xem xét, giải quyết các đơn thư tố cáo, nhất là đối với các nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 được thực hiện kịp thời đúng quy định.

Trong 6 tháng qua, UBKT các cấp đã tiến hành kiểm tra và kết luận 97 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, tăng 64,4% so với cùng kỳ năm 2010 (SCK). Kết quả qua kiểm tra có 89 đảng viên có vi phạm, chiếm 91,75% so với số đảng viên được kiểm tra. Số tổ chức đảng có dấu hiệu vi phạm được kiểm tra và kết luận là 33 tổ chức, tăng 135,71% SCK. Kết quả kiểm tra có 26 tổ chức có vi phạm (chiếm 78,78% so với số tổ chức đảng được kiểm tra). Tuy nhiên, sai phạm của các tổ chức Đảng được kiểm tra chưa đến mức phải thi hành kỷ luật, và đã được giới thiệu, kiểm điểm, khắc phục sửa chữa. UBKT các cấp đã thực hiện giám sát thường xuyên 3.722 đảng viên, tăng 85,54% SCK. Qua giám sát, số đảng viên có thiếu sót được nhắc nhở, cảnh báo là 37 đảng viên, chuyển sang kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm là 3 đảng viên. Số đảng viên được giám sát chuyên đề 33 đảng viên, tăng 26,92% SCK. Kết quả qua giám sát chuyên đề có 14 đảng viên có thiếu sót được cảnh báo, nhắc nhở.

Về giám sát các tổ chức Đảng, UBKT các cấp đã giám sát gián tiếp được 1.737 tổ chức đảng, tăng 59,79% SCK, qua giám sát có 51 tổ chức Đảng có thiếu sót được cảnh báo nhắc nhở; đồng thời giám sát trực tiếp được 1.177 tổ chức Đảng, tăng 43,18% SCK, qua giám sát trực tiếp có 48 tổ chức Đảng có thiếu sót được cảnh báo. Ngoài ra UBKT các cấp còn giám sát chuyên đề 165 tổ chức Đảng, tăng 7,84% SCK. Qua giám sát chuyên đề có 44 tổ chức Đảng có thiếu sót được cảnh báo nhắc nhở và 3 tổ chức Đảng phải chuyển sang kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.

Đại biểu phát biểu thảo luận tại hội nghị

Về thi hành kỷ luật trong Đảng, trong 6 tháng qua đã có 87 đảng viên bị thi hành kỷ luật, tăng 2,35% SCK. Trong đó khai trừ 12 đảng viên, cách chức 1 trường hợp, số còn lại khiển trách (43 đảng viên) và cảnh cáo. UBKT cấp huyện và tương đương đã tham mưu giúp cấp uỷ về thủ tục để thi hành kỷ luật 2 tổ chức Đảng, với hình thức cảnh cáo, giảm 1 tổ chức SCK. Về công tác phòng, chống tham nhũng, UBKT từ tỉnh đến cơ sở luôn chủ động trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và đã phân công cán bộ thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, chú ý các địa bàn, lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực để nhắc nhở, cảnh báo kịp thời các sai phạm để khắc phục. Nhờ vậy mà UBKT Đảng uỷ hai xã Cẩm Giang và Thạnh Đức (Gò Dầu) đã phát hiện và đề nghị cấp uỷ xã xử lý hai trường hợp sai phạm kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo (trong đó một trường hợp do nhận hối lộ 8 triệu đồng để xét tạm hoãn nghĩa vụ quân sự cho một thanh niên trong xã từ năm 2008 đến năm 2010 và một trường hợp chiếm dụng tiền sinh hoạt phí của 6 tổ dân cư tự quản và tiền của các cộng tác viên diệt lăng quăng, với số tiền hơn 1 triệu đồng).

Cũng trong 6 tháng qua, UBKT Tỉnh uỷ đã làm tốt công tác tham mưu, giúp cấp uỷ thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát được đảm bảo triển khai thực hiện đúng quy trình, tiến độ. Qua tham mưu giám sát chuyên đề việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc đối với cấp uỷ cấp dưới đã giúp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo các cấp uỷ xây dựng lại quy chế làm việc, tăng cường công tác giám sát ở cơ sở, nhất là giám sát việc thực hiện nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng. Việc phối hợp giữa UBKT với các ban Đảng, các ngành trong công tác tham mưu, giúp cấp uỷ xây dựng kế hoạch và tiến hành kiểm tra giám sát theo chương trình kiểm tra, giám sát của cấp uỷ được thực hiện tốt. Công tác tuyên truyền, phổ biến về nhiệm vụ kiểm tra, giám sát được đảm bảo thực hiện đúng quy định, có tác dụng tích cực, nhất là tuyên truyền phổ biến kết quả Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2010, phương hướng nhiệm vụ năm 2011. Trong đó tập trung tuyên truyền công tác kiểm tra, giám sát liên quan đến bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra, giám sát được UBKT các cấp trong tỉnh quan tâm tổ chức thực hiện tốt.

D.H