BAOTAYNINH.VN trên Google News

Uỷ ban MTTQVN tỉnh: Tuyên truyền bầu cử cho đại diện các dân tộc thiểu số và chức sắc tôn giáo

Cập nhật ngày: 11/03/2016 - 05:35

Toàn cảnh buổi tuyên truyền.

Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN tỉnh Phan Văn Thái đã nêu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng thời, giúp đại diện cộng đồng các dân tộc thiểu số như Khmer, Tà Mun, Chăm, Thái, Mường… và chức sắc một số tôn giáo như Cao đài Ban chỉnh đạo, Tin lành, Hồi giáo Islam nắm vững những nội dung, quy định của luật pháp về quyền và nghĩa vụ công dân trong bầu cử nhằm hỗ trợ các ngành, các cấp vận động bà con trong cộng đồng, tôn giáo tham gia thực hiện.

Ông Phan Văn Thái cũng đã nêu rõ các căn cứ pháp lý, quy mô dân số trong việc cử tri Tây Ninh được bầu 6 đại biểu Quốc hội khoá XIV và 52 đại biểu HĐND tỉnh khoá IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021; tỷ lệ ứng cử viên người dân tộc thiểu số trong các cấp HĐND…

Theo Uỷ ban bầu cử tỉnh, Tây Ninh có 2 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội và 16 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021. Căn cứ vào lịch thời gian bầu cử, đúng 17 giờ ngày 13.3.2016 là kết thúc thời hạn nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.

Đ.H.T