BAOTAYNINH.VN trên Google News

Uỷ ban Tài chính-Ngân sách QH làm việc tại Tây Ninh

Cập nhật ngày: 06/01/2012 - 11:30

Ngày 6.1.2012, đoàn công tác Uỷ ban Tài chính -Ngân sách (TCNS) của Quốc hội do ông Phùng Quốc Hiển, Chủ nhiệm Uỷ ban làm trưởng đoàn có buổi làm việc tại tỉnh Tây Ninh về một số nội dung quan trọng như: Nguyên tắc, tiêu chí, kế hoạch vốn và danh mục dự án, công trình sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2011- 2015; mục tiêu, nhiệm vụ, thời gian thực hiện và nguồn lực cụ thể của các dự án thành phần thuộc từng chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011- 2015; đánh giá tình hình thực hiện ngân sách địa phương năm 2011, triển khai phân giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2012; kiến nghị sửa đổi Luật Quản lý thuế.

Ông Phùng Quốc Hiển, Chủ nhiệm Uỷ ban TCNS của Quốc hội phát biểu tại buổi làm việc

Tỉnh thu ngân sách tăng nhưng vẫn thiếu kinh phí

Theo báo cáo của Sở Tài chính, năm 2011, tổng thu ngân sách của Tây Ninh đạt trên 4.053,384 tỷ đồng, đạt 135,11% dự toán, tăng 33,56% so cùng kỳ. Trong đó, thu xuất nhập khẩu đạt 250,365 tỷ đồng, đạt 156,48% dự toán, tăng 31,66% so cùng kỳ; thu nội địa đạt 2.826,211 tỷ đồng, đạt 137,19% dự toán, tăng 38,37% so cùng kỳ; các khoản thu được để lại chi quản lý qua ngân sách đạt 976,808 tỷ đồng, đạt 125,23% dự toán, tăng 21,75% so cùng kỳ. Về chi ngân sách, tổng chi ngân sách địa phương năm 2011 ước thực hiện đạt 4.314,964 tỷ đồng, đạt 121,11% dự toán, tăng 22,62% so cùng kỳ. Về sử dụng dự phòng ngân sách, Tây Ninh thực hiện đúng quy định. Về sử dụng nguồn tăng thu (450,223 tỷ đồng), tỉnh dành 50% để làm nguồn cải cách tiền lương (247,744 tỷ đồng); phần còn lại sử dụng chi cho các nhiệm vụ chi quan trọng, cần thiết. Trong đó, phân bổ 153,150 tỷ đồng chi đầu tư phát triển. Về tình trạng nợ đọng thuế, tỷ lệ nợ thuế đến 21.12.2011 còn 3,66% (theo tiêu chí nợ thuế phải đạt dưới 4% tổng số thu nộp vào ngân sách).

Về triển khai và phân giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2012, Bộ Tài chính giao dự toán cho tỉnh như sau: Tổng thu ngân sách là 3.175 tỷ đồng, trong đó thu nội địa 2.875 tỷ và thu xuất nhập khẩu 300 tỷ. Tổng chi ngân sách 3.507,908 tỷ đồng, trong đó chi cân đối ngân sách 3.239,020 tỷ và chi từ nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu 268,888 tỷ đồng. Về phía địa phương, UBND tỉnh công bố dự toán thu, chi ngân sách năm 2012 như sau: Tổng thu ngân sách là 4.500 tỷ (thu nội địa 3.200 tỷ). Tổng chi ngân sách là 4.832,908 tỷ.

Sở Tài chính đề nghị Trung ương sớm có quyết định giao kinh phí thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2012 để địa phương xây dựng phương án phân bổ dự toán chi các chương trình, báo cáo Thường trực HĐND tỉnh có ý kiến trước khi thực hiện và báo cáo HĐND tỉnh trong kỳ họp gần nhất. Bên cạnh đó, dù Tây Ninh đã cố gắng tăng thu ngân sách nhưng chủ yếu dành để làm nguồn cải cách tiền lương, trong khi các nhiệm vụ chi quan trọng thì lại thiếu kinh phí thực hiện. Thực tế cho thấy cơ chế làm lương hiện nay chưa hợp lý, Sở Tài chính đề nghị Trung ương sửa đổi cơ chế làm lương theo hướng có hỗ trợ cho địa phương theo tỷ lệ nhất định.

Người dân chấp hành tốt Luật quản lý thuế

Về tình hình thực hiện Luật Quản lý thuế, Cục Thuế Tây Ninh nhận định: Ý thức tuân thủ pháp luật của người nộp thuế đã được nâng cao, thể hiện qua số lượng đăng ký thuế tăng hơn trước; số lượng tờ khai thuế đúng quy định chiếm tỷ lệ rất cao; số vụ vi phạm hành chính ngày càng giảm. Hiện ngành Thuế Tây Ninh chỉ giải quyết gia hạn nợ thuế cho những trường hợp bị thiên tai, hoả hoạn hoặc những trường hợp khó khăn đặc biệt do Chính phủ quy định. Tuy nhiên, trong thực tế có rất nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn về tài chính do gặp rủi ro trong sản xuất kinh doanh không thuộc diện được gia hạn nợ thuế. Một thực tế đáng chú ý là hiện nay, mức phạt do chậm nộp thuế chỉ 0,05%/ ngày, tương ứng 1,5%/tháng. Mức phạt này thấp hơn hoặc ngang với lãi suất ngân hàng nên các doanh nghiệp không ngại nộp phạt, khiến cho số nợ thuế ngày càng tăng. Cũng theo ngành Thuế, công tác cưỡng chế nợ thuế hiện nay gặp rất nhiều khó khăn, nhất là đối với hộ kinh doanh cá thể. Hiện các văn bản hướng dẫn thi hành cưỡng chế nợ thuế chỉ nói chung về doanh nghiệp, đối với hộ cá thể thì vẫn chưa có quy định về trình tự, thủ tục cưỡng chế. Nếu áp dụng những quy định về cưỡng chế nợ thuế đối với hộ cá thể theo quy trình được ban hành kèm theo Quyết định số 490/QĐ-TCT ngày 8.5.2009 của Tổng cục Thuế thì không khả thi. Việc xử lý vi phạm về thuế còn gặp khó khăn, người nộp thuế không để số dư trong tài khoản ngân hàng nên ngành Thuế không thể cưỡng chế trích tiền gửi ngân hàng.

Lãnh đạo Cục Thuế Tây Ninh báo cáo với đoàn công tác tình hình thực tế ở địa phương

Lãnh đạo Cục Thuế Tây Ninh kiến nghị: Trung ương cần quy định rõ ràng việc xoá nợ các khoản tiền thuế, tiền phạt phát sinh từ ngày 1.7.2007 trở về trước mà hiện không còn đối tượng để thu nợ (do doanh nghiệp bỏ trốn, mất tích; giải thể, phá sản nhưng không thực hiện các thủ tục giải thể, phá sản theo quy định…); cần phân quyền cho Cục Thuế được xem xét cho phép các doanh nghiệp được nộp dần những khoản nợ thuế để phù hợp với tình hình tài chính của doanh nghiệp; đề nghị không tính phạt nộp chậm đối với các doanh nghiệp gặp khó khăn về tài chính do ngân sách chưa thanh toán trả cho doanh nghiệp (doanh nghiệp ngành Xây dựng); Tổng cục Thuế cần nghiên cứu triển khai thực hiện chương trình tích hợp dữ liệu hoá đơn đã kê khai thuế của tất cả doanh nghiệp trên toàn quốc nhằm phục vụ tốt cho việc kiểm tra đối chiếu hoá đơn giá trị gia tăng đầu vào, đầu ra trước khi xét hoàn thuế cho doanh nghiệp; đề nghị cho phép ấn định mức khởi điểm số nợ thuế đối với doanh nghiệp, hộ cá thể nợ thuế quá 90 ngày để việc cưỡng chế có hiệu quả…

Cơ quan chức năng tỉnh cũng báo cáo với đoàn công tác Uỷ ban TCNS của Quốc hội nội dung nguyên tắc, tiêu chí, kế hoạch vốn và danh mục dự án, công trình sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2011- 2015; mục tiêu, nhiệm vụ, thời gian thực hiện và nguồn lực cụ thể của các dự án thành phần thuộc từng chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011- 2015. Những kiến nghị, đề xuất của Tây Ninh sẽ được đoàn công tác tổng hợp, chuẩn bị báo cáo phiên họp thứ năm của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và kỳ họp thứ 3 Quốc hội khoá XIII. Buổi chiều cùng ngày, đoàn công tác đã đi giám sát một số công trình, dự án trọng điểm sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ.

BẢO TÂM


 
Liên kết hữu ích