Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý chủ trương thành lập hai thị xã Hòa Thành và Trảng Bàng thuộc tỉnh Tây Ninh 

Cập nhật ngày: 10/01/2020 - 18:12

Chiều ngày 10.1, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét Tờ trình của Chính phủ về đề án sắp xếp các đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021 và thành lập một số ĐVHC đô thị của 18 tỉnh, thành phố, trong đó có việc sẽ thành lập thị xã Hòa Thành và thị xã Trảng Bàng thuộc tỉnh Tây Ninh.

Một góc Thị xã Hòa Thành nhìn từ trên cao.

Theo đó, tỉnh Tây Ninh, sẽ thành lập thị xã Hòa Thành và thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Thành lập xã Phước Bình thuộc thị xã Trảng Bàng trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Bình Thạnh với xã Phước Lưu của thị xã Trảng Bàng.

Ngoài ra, tỉnh Bình Dương không có ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp; song dự kiến thành lập các thành phố Dĩ An, Thuận An trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số và ĐVHC cấp xã trực thuộc của các thị xã Dĩ An, Thuận An. Tỉnh này cũng dự kiến thành lập 4 phường trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của 4 xã thuộc thị xã Tân Uyên.

Tại Cao Bằng, số lượng ĐVHC cấp huyện thực hiện sắp xếp là 6 đơn vị. Số lượng ĐVHC cấp xã thực hiện sắp xếp là 76 đơn vị.

Tại Gia Lai, không có ĐVHC cấp huyện thực hiện sắp xếp. Có 4 ĐVHC cấp xã thực hiện sắp xếp.

Tại Hậu Giang, không có ĐVHC cấp huyện thực hiện sắp xếp; có 3 ĐVHC cấp xã thực hiện sắp xếp. Tỉnh dự kiến thành lập 1 phường thuộc thị xã Ngã Bảy và thành phố Ngã Bảy.

Tại Lai Châu, số lượng ĐVHC cấp huyện thực hiện sắp xếp là 2 đơn vị. Có 4 ĐVHC cấp xã thực hiện sắp xếp.

Tại Tiền Giang, không có ĐVHC cấp huyện thực hiện sắp xếp (có 1 ĐVHC cấp huyện thuộc diện phải sắp xếp nhưng tỉnh đề nghị chưa thực hiện sắp xếp). Có 2 ĐVHC cấp xã thực hiện sắp xếp.

Tại Quảng Ngãi, số lượng ĐVHC cấp huyện thực hiện sắp xếp là 2 đơn vị. Số lượng ĐVHC cấp huyện thuộc diện phải sắp xếp nhưng tỉnh đề nghị chưa thực hiện sắp xếp là 2 đơn vị. Có tới 17 ĐVHC cấp xã thực hiện sắp xếp và 1 ĐVHC cấp xã thuộc diện phải sắp xếp nhưng tỉnh đề nghị chưa thực hiện sắp xếp.

Đáng lưu ý, Chính phủ đề nghị giải thể 3 xã trực thuộc của huyện đảo Lý Sơn. Sau khi thực hiện giải thể thì huyện đảo Lý Sơn không còn ĐVHC cấp xã trực thuộc. Cũng tại Quảng Ngãi, dự kiến thành lập thị xã Đức Phổ và các phường thuộc thị xã Đức Phổ.

Tại Yên Bái, số lượng ĐVHC cấp huyện thực hiện sắp xếp là 2 đơn vị. Số lượng ĐVHC cấp xã thực hiện sắp xếp là 14 đơn vị. Có tới 10 ĐVHC cấp xã thuộc diện phải sắp xếp, nhưng tỉnh đề nghị chưa thực hiện sắp xếp. Bên cạnh đó, dự kiến thành lập thị trấn Sơn Thịnh thuộc huyện Văn Chấn.

Tại Bắc Kạn, không có ĐVHC cấp huyện thực hiện sắp xếp. Có 30 ĐVHC cấp xã tại tỉnh này thực hiện sắp xếp và 1 đơn vị ĐVHC cấp xã thuộc diện phải sắp xếp, nhưng tỉnh đề nghị chưa thực hiện sắp xếp.

Bến Tre không có ĐVHC cấp huyện thực hiện sắp xếp và 13 ĐVHC cấp xã thực hiện sắp xếp; 1 ĐVHC cấp xã thuộc diện phải sắp xếp nhưng tỉnh đề nghị chưa thực hiện.

Thành phố Hải Phòng không thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện; có 12 đơn vị ĐVHC cấp xã thực hiện sắp xếp.

Nam Định không có ĐVHC cấp huyện thực hiện sắp xếp; 6 ĐVHC cấp xã thực hiện sắp xếp. Có 2 ĐVHC cấp xã thuộc diện phải sắp xếp nhưng tỉnh đề nghị chưa thực hiện.

Ninh Bình không có ĐVHC cấp huyện thực hiện sắp xếp; 5 ĐVHC cấp xã thực hiện sắp xếp.

Quảng Nam không có ĐVHC cấp huyện thực hiện sắp xếp; 6 ĐVHC cấp xã thực hiện sắp xếp. Tỉnh dự kiến thành lập thị trấn Hương An thuộc huyện Quế Sơn.

Quảng Bình không có ĐVHC cấp huyện thực hiện sắp xếp; 16 ĐVHC cấp xã thực hiện sắp xếp; 8 ĐVHC cấp xã thuộc diện phải sắp xếp nhưng tỉnh đề nghị chưa thực hiện. Tỉnh dự kiến thành lập thị trấn Phong Nha thuộc huyện Bố Trạch.

Vĩnh Long không có ĐVHC cấp huyện thực hiện sắp xếp; 7 ĐVHC cấp xã thực hiện sắp xếp. Tỉnh dự kiến thành lập thị trấn Tân Quới thuộc huyện Bình Tân và thành lập 4 phường thuộc thành phố Vĩnh Long (gồm Trường An, Tân Ngãi, Tân Hòa, Tân Hội) trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các xã Trường An, Tân Ngãi, Tân Hòa, Tân Hội thuộc thành phố Vĩnh Long.

Tại Vĩnh Phúc, không có ĐVHC cấp huyện thuộc diện phải sắp xếp. Có 2 ĐVHC cấp xã thực hiện sắp xếp và 1 ĐVHC cấp xã thuộc diện phải sắp xếp nhưng tỉnh đề nghị chưa thực hiện. Tỉnh dự kiến thành lập các thị trấn Hợp Châu, Đại Đình trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các xã Hợp Châu, Đại Đình thuộc huyện Tam Đảo và các thị trấn Bá Hiến, Đạo Đức trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các xã Bá Hiến, Đạo Đức thuộc Bình Xuyên.

Giải thích thêm về việc giải thể 3 ĐVHC cấp xã của huyện đảo Lý Sơn, Chính phủ cho biết, việc giải thể bảo đảm cơ cở pháp lý và thực tiễn. Hiện nay trên cả nước cũng có 3 huyện đảo là: Bạch Long Vĩ thuộc thành phố Hải Phòng, Cồn Cỏ thuộc tỉnh Quảng Trị và Côn Đảo thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu không tổ chức ĐVHC cấp xã trực thuộc.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cũng thông tin, Đề án của 18 tỉnh, thành phố đã nêu chi tiết các phương án sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và giải quyết chế độ, chính sách đối với những người dôi dư sau khi sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã.

Theo đó, toàn bộ 18 tỉnh, thành phố đều phấn đấu việc sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức và giải quyết dôi dư sẽ hoàn thành trước năm 2022, sớm hơn nhiều so với quy định hiện hành.

Nguồn t/h