BAOTAYNINH.VN trên Google News

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội họp phiên 41

Cập nhật ngày: 28/06/2011 - 10:41

(ảnh minh hoạ)

Nhiều nội dung quan trọng sẽ được thảo luận, cho ý kiến tại phiên họp thứ 41 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội diễn ra từ ngày 29 - 30.6.2011.

Tại phiên họp này, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ thảo luận, cho ý kiến về quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2009; cho ý kiến và thông qua Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; thảo luận về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2012; xem xét Tờ trình của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về việc đề nghị thành lập Viện Kiểm sát quân sự Thủ đô Hà Nội.

Cũng tại phiên họp này, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ nghe Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2011, các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2011.

Bộ trưởng Bộ Tài chính trình bày Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2011 và những giải pháp về nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2011

Tại phiên họp này, Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế và Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính, ngân sách của Quốc hội sẽ trình bày các báo cáo thẩm tra.

(Theo TTXVN)