BAOTAYNINH.VN trên Google News

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về Luật Tố tụng dân sự

Cập nhật ngày: 21/08/2010 - 10:33

(ảnh minh hoạ)

Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 33, sáng 21.8, Uỷ ban thường vụ Quốc hội nghe báo cáo và cho ý kiến vào dự án Luật sửa đổi, Bổ sung một số điều của Bộ Luật Tố tụng Dân sự.

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Bộ Luật tố tụng dân sự được soạn thảo trên cơ sở khảo sát, tổng kết thực tiễn giải quyết các vụ, việc dân sự và thi hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực pháp luật tố tụng dân sự. Việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Tố tụng Dân sự quán triệt quan điểm chỉ đạo và đáp ứng yêu cầu: Thể chế hóa chủ trương, đường lối, quan điểm về cải cách tư pháp; Đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất; Đồng thời bảo đảm tờ trình và thủ tục tố tụng dân sự, dân chủ công khai, đơn giản, công bằng, thuận lợi cho người tham gia tố tụng.

Tại phiên họp lần này, nhiều nội dung của Pháp lệnh được đưa ra bàn bạc như: Vấn đề đưa án lệ vào công tác xét xử của Toà án; Việc tham gia tố tụng dân sự của Viện kiểm sát; Thẩm quyền của Toà án với quyết định của cơ quan, tổ chức khác; Việc công nhận kết quả hoà giải và Vấn đề áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trước khi khởi kiện.

(Theo VOV)