Vẫn còn cơ sở lén lút xả nước thải chưa đạt quy chuẩn ra môi trường 

Cập nhật ngày: 06/12/2021 - 21:05

BTNO - Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, diễn biến chất lượng nước sông Vàm Cỏ Đông, sông Sài Gòn, hồ Dầu Tiếng vào mùa khô có nồng độ các thông số gây ô nhiễm tăng so với mùa mưa.

Rác thải khó phân huỷ ở một dòng suối trên địa bàn thành phố Tây Ninh (ảnh minh hoạ)

Qua công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát tình hình chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường năm 2021 đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (cơ sở) trên địa bàn tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận xét các cơ sở đã nỗ lực đầu tư  công trình xử lý chất thải, nước thải đạt quy chuẩn quy định. Tuy nhiên, vẫn còn có cơ sở lén lút xả nước thải chưa đạt quy chuẩn ra môi trường. Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các ngành chức năng đã phát hiện và xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm.

Để kiểm soát, phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường và bảo vệ nguồn nước các lưu vực sông trên địa bàn tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường vừa xây dựng Kế hoạch bảo vệ môi trường nguồn nước sông, suối mùa khô năm 2021 – 2022; kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường, xả nước thải chưa đạt quy chuẩn ra môi trường làm suy thoái chất lượng nước trên các sông, suối.

Theo kế hoạch, cơ quan chức năng sẽ tổ chức kiểm soát môi trường, bảo vệ lưu vực sông Sài Gòn, sông Vàm Cỏ Đông, hồ Dầu Tiếng, rạch Tây Ninh, xử lý kịp thời tình trạng ô nhiễm. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát định kỳ, đột xuất (kể cả ngoài giờ hành chính) theo thẩm quyền đối với các cơ sở có nguồn thải vào sông, suối; có biện pháp xử phạt hành chính nghiêm khắc đối với cơ sở xả nước thải không đạt quy chuẩn quy định ra môi trường; xem xét, tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở không có hệ thống xử lý nước thải hoặc có hệ thống xử lý nước thải nhưng không tuân thủ quy trình vận hành thường xuyên, dẫn đến chất lượng nước thải sau xử lý không đạt quy chuẩn quy định.

Ngành chức năng cũng tiếp nhận phản ánh của báo, đài, người dân, tăng cường phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường, các sở, ban ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong công tác thanh tra, kiểm tra giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo về ô nhiễm môi trường và xử lý nghiêm các cơ sở không thực hiện kế hoạch xử lý ô nhiễm môi trường…  

An Khang