BAOTAYNINH.VN trên Google News

Vẫn còn hình thức tiếp xúc “đại diện cử tri”

Cập nhật ngày: 15/04/2010 - 05:24

Ngày 15.4.2010, Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Tây Ninh chủ trì phối hợp với Thường trực HĐND, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri (TXCT) của ĐBQH, đại biểu HĐND 3 cấp trong tỉnh. Tại hội nghị, đại diện Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh thông qua báo cáo sơ kết công tác phối hợp tổ chức TXCT của ĐBQH và đại biểu HĐND 3 cấp từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nghe các báo cáo tham luận của đại diện Thường trực HĐND các huyện Dương Minh Châu, Tân Châu, Ban Thường trực UBMTTQVN các huyện Gò Dầu, Bến Cầu. Qua đó các đại biểu đã tham gia thảo luận sôi nổi và đề ra một số giải pháp cần tập trung thực hiện để nâng cao hiệu quả công tác phối hợp tổ chức TXCT trong thời gian tới.

Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND tỉnh và Uỷ ban MTTQVN chủ trì hội nghị sơ kết công tác TXCT.

Theo báo cáo sơ kết, từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khoá XII đến nay, Đoàn ĐBQH đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri được 206 cuộc, với 21.054 cử tri tham dự và 497 ý kiến phát biểu; đại biểu HĐND 3 cấp đã tổ chức 2.565 cuộc tiếp xúc có 127.110 cử tri tham dự và 11.300 ý kiến phát biểu. Hầu hết các ý kiến cử tri đã được các ĐBQH, đại biểu HĐND ba cấp và đại diện chính quyền giải thích, trả lời tại chỗ cho cử tri; những nội dung chưa trả lời tại chỗ được tổng hợp chuyển đến các cơ quan chức năng và đều được các cơ quan chức năng giải quyết, trả lời tại kỳ họp hoặc trả lời bằng văn bản gửi đến đại biểu để thông báo kết quả cho cử tri.

Mặc dù đạt được một số kết quả, nhưng các đại biểu cũng đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế hiện nay trong công tác tổ chức TXCT, đó là số lượng cử tri tham dự các buổi TXCT ngày càng giảm. Cử tri tham dự hội nghị TXCT phần đông là cán bộ, công chức đương nhiệm ở cấp cơ sở và cán bộ nghỉ hưu ở địa phương (thường được gọi là “đại diện cử tri”) nên không có ý kiến phát biểu hoặc phát biểu không có gì mới; ngoài cử tri là cán bộ, công chức đương nhiệm, số còn lại thường là những cử tri do bức xúc quyền lợi cá nhân mới đến, nên ít có ý kiến tham gia góp ý đối với những vấn đề chung, bao quát liên quan đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của địa phương. Mặt khác, việc tổ chức hội nghị TXCT của ĐBQH, đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tại ấp, khu phố, tổ dân cư còn ít. Việc tổ chức TXCT theo ngành, giới, nơi đại biểu công tác hoặc cư trú chưa được đại biểu HĐND các cấp chú trọng đúng mức; kết quả giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền còn chậm, một số trường hợp chưa thoả đáng, chưa đáp ứng các yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của cử tri…

Trên cơ sở đánh giá những mạnh và yếu hiện nay trong công tác phối hợp tổ chức TXCT, hội nghị thống nhất trong thời gian tới cần tiếp tục tăng cường phối hợp trong công tác tổ chức TXCT, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri. Mở rộng đối tượng, thành phần tham gia TXCT theo hướng tăng tiếp xúc trực tiếp với cử tri. Hội nghị cũng thống nhất kiến nghị UBND các cấp cần quan tâm và có trách nhiệm hơn đối với việc trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra các cơ quan chức năng trong việc trả lời, thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri của ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp, tạo niềm tin của cử tri đối với các cấp chính quyền.

THANH NHÀN