BAOTAYNINH.VN trên Google News

Vận động theo gương Bác: Đề cao vai trò lãnh đạo

Cập nhật ngày: 01/01/2010 - 06:03

Ông Trương Tấn Sang phát biểu tại hội nghị.

Ông Trương Tấn Sang lưu ý Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương chú trọng hơn nữa tới việc nêu cao vai trò cấp uỷ, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Việc làm này để tạo sự chuyển biến đồng đều trong nhận thức và hành động thực hiện cuộc vận động, từ đó tạo sức lan toả, sức lôi cuốn, thuyết phục cao.
Phát biểu tại Hội nghị sơ kết 3 năm (2007-2009) thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", sáng 31.12, ông Trương Tấn Sang - Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo Trung ương cuộc vận động khẳng định những kết quả tích cực trong thực hiện cuộc vận động đã góp phần quan trọng thúc đẩy công tác xây dựng Đảng.
Trong đó, kết quả rõ nét và nổi bật là thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đổi mới phong cách, lề lối làm việc, cải cách hành chính; nỗ lực vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao, làm tốt vai trò tham mưu...
Ông Trương Tấn Sang nêu rõ năm 2010, việc thực hiện cuộc vận động phải gắn với tổ chức tốt Đại hội Đảng các cấp, với tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng, 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội cùng một số ngày kỷ niệm lớn khác.
Bên cạnh việc tổ chức học tập, nghiên cứu chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, là đạo đức, là văn minh” gắn với việc tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, các cấp uỷ đảng trực thuộc khối tiếp tục quán triệt các chuyên đề thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, đẩy mạng cải cách hành chính và “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”...
Các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình thuộc các đảng bộ trong khối xây dựng kế hoạch tuyên truyền về những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Các Đảng bộ, Chi bộ Hội văn học- nghệ thuật, Hội Nhà báo tiếp tục triển khai và tiến hành sơ kết cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề này.
Rút kinh nghiệm sau 3 năm thực hiện cuộc vận động, Đảng uỷ Khối nhấn mạnh tầm quan trọng của gắn việc thực hiện các nội dung của cuộc vận động với nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị một cách chủ động, sáng tạo.
Công tác tuyên truyền, biểu dương, khen thưởng rất cần được chú trọng; đề cao trách nhiệm và sự gương mẫu thực hiện của đội ngũ cấp uỷ các cấp, cán bộ chủ chốt và đảng viên.
Nhân dịp này, Đảng uỷ Khối đã trao bằng khen tặng 27 tập thể và 15 cá nhân điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động.

(Theo Vietnam+)