Sơ kết thỏa thuận liên kết du lịch vùng Đông Nam bộ

Chiều 29.11, tại tỉnh Bình Phước, UBND tỉnh Bình Phước chủ trì tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện thỏa thuận liên kết phát triển du lịch vùng Đông Nam bộ giai đoạn 2020 - 2025.