Nỗi lo của bò, gà mùa thi cử

Một anh học trò ngồi học ra rả suốt đêm.