Người vợ không biết điều

Ra quán cà phê, thấy Tèo ngồi lẩm bẩm uất ức: