BAOTAYNINH.VN trên Google News

Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc với Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Tây Ninh

Cập nhật ngày: 03/10/2012 - 05:50

(BTN)- Đoàn công tác Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN) do ông Nguyễn Văn Yên - Phó Vụ trưởng Vụ công tác phía Nam làm Trưởng đoàn đã đến làm việc tại Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tỉnh Tây Ninh. Cùng dự buổi làm việc có lãnh đạo Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh.

Ông Nguyễn Tiến Phúc - Giám đốc Chi nhánh NHNN tỉnh Tây Ninh báo cáo với đoàn về hoạt động 9 tháng đầu năm 2012 của Chi nhánh, trong đó nêu rõ, tổng nguồn vốn đến cuối quý III - 2012 là 23.495 tỷ đồng, tăng 16,8% so với cùng kỳ. Tổng doanh số cho vay là 22.297,8 tỷ đồng, tăng 18,8% so cùng kỳ. Tổng dư nợ toàn địa bàn, ước đến cuối quý III - 2012 là 15.952 tỷ đồng, tăng 10,9% so cùng kỳ. Các hoạt động kinh doanh, dịch vụ, tiền tệ và quản lý ngoại hối ổn định. Hoạt động Quỹ tín dụng tiếp tục tăng trưởng, đạt chỉ tiêu cơ bản kế hoạch đề ra.

Ông Nguyễn Văn Yên, Phó Vụ trưởng Vụ công tác phía Nam - Văn phòng Ban chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng, phát biểu tại buổi làm việc.

Về công tác PCTN 9 tháng đầu năm 2012, Giám đốc Chi nhánh NHNN tỉnh Tây Ninh cho biết, công tác PCTN là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Cấp uỷ Đảng, Ban Giám đốc và các đoàn thể đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác này. Ban chỉ đạo PCTN của Chi nhánh NHNN luôn được củng cố, kiện toàn. Đã ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo PCTN, xây dựng và triển khai chương trình, kế hoạch hoạt động. Trong đó, nổi bật nhất là quy chế phối hợp với Công an Tây Ninh về công tác bảo vệ an ninh và tài sản Nhà nước do ngân hàng quản lý. Hai đơn vị đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn lắp đặt hệ thống báo động khẩn cấp đến số máy Trực ban Công an và Cảnh sát 113, công an các huyện, thị để trao đổi thông tin về công tác phòng, chống tiêu cực trong hoạt động tín dụng và hỗ trợ ngành Ngân hàng Tây Ninh trong xử lý nợ xấu. Công tác triển khai các nhóm giải pháp phòng ngừa tham nhũng được thực hiện triệt để, cụ thể như: công khai, minh bạch trong hoạt động ngân hàng; xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức đúng quy định; xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp; chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức; kê khai tài sản, thu nhập cá nhân; công tác cải cách hành chánh; công tác đổi mới công nghệ quản lý và phương thức thanh toán; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra; công tác họp định kỳ, sơ kết, tổng kết, chế độ thông tin báo cáo. Nhờ làm tốt công tác PCTN, nên thời gian qua Chi nhánh NHNN tỉnh không xảy ra trường hợp vi phạm nào. Tuy nhiên, trong hoạt động PCTN cũng còn nhiều khó khăn, vướng mắc, Lãnh đạo Chi nhánh NHNN tỉnh kiến nghị: Để thực hiện tốt vai trò quản lý Nhà nước ngành ngân hàng, cần duy trì Ban cán sự hoặc Đảng uỷ ngành Ngân hàng; giao thẩm quyền giải quyết tố cáo cho NHNN - Chi nhánh tỉnh, thành phố, đối với những tố cáo liên quan đến Giám đốc, Phó Giám đốc các Chi nhánh ngân hàng thương mại Nhà nước trên địa bàn.

Ông Nguyễn Văn Yên cho biết, nhiệm vụ của Đoàn công tác lần này là nắm rõ tình hình hoạt động, chương trình, kế hoạch PCTN theo Nghị quyết TW 3 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác PCTN. Những chủ trương, giải pháp cụ thể trong PCTN của Chính phủ và địa phương. Ông Nguyễn Văn Yên đánh giá cao hoạt động PCTN của Chi nhánh NHNN tỉnh trong thời gian qua như: Có chương trình hành động cụ thể; duy trì công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; hoàn thiện cơ chế, thể chế; có giải pháp phòng ngừa được triển khai và thực hiện tốt, không để xảy ra trường hợp vi phạm nào. Ông cũng chia sẻ những khó khăn, vướng mắc mà Chi nhánh NHNN tỉnh đang gặp phải. Đồng thời nhắc nhở Ban chỉ đạo PCTN Chi nhánh NHNN tỉnh cần kiên quyết hơn trong việc xử lý những đơn thư tố cáo có nội dung rõ ràng, phải thực hiện theo Luật PCTN hoặc báo cáo lên Ban chỉ đạo PCTN tỉnh giải quyết; Ban chỉ đạo PCTN Chi nhánh NHNN tỉnh cần phổ biến việc gian lận trong thế chấp giấy CNQSDĐ để vay tiền cho các ngành liên quan biết; cần tăng cường trách nhiệm của cán bộ tín dụng để phát hiện giấy CNQSDĐ giả. Đề nghị Ban chỉ đạo PCTN Chi nhánh NHNN tỉnh, tiếp tục củng cố, xây dựng và phát huy hơn nữa những việc làm tốt trong thời gian qua; phải có chương trình, kế hoạch, phân công cụ thể và có đánh giá nhận xét; phát huy vai trò dân chủ của các tổ chức chính trị trong đơn vị; tăng cường các hoạt động công cụ giám sát, để kịp thời chấn chỉnh; thực hiện trách nhiệm đảng viên theo tinh thần Nghị quyết TW 4 thật nghiêm túc. Về những kiến nghị của Chi nhánh NHNN tỉnh, Đoàn ghi nhận để đề xuất Trung ương xem xét, giải quyết.

DUY ĐỨC