Văn phòng cấp uỷ phải năng động, tích cực hơn trong công tác tham mưu, giúp việc cấp uỷ 

Cập nhật ngày: 10/02/2017 - 20:56

BTNO - Đó là phát biểu chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Minh Tân tại Hội nghị tổng kết công tác Văn phòng cấp uỷ năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017, được Văn phòng Tỉnh uỷ tổ chức vào hôm 8.2.2017.

Báo cáo của Văn phòng Tỉnh ủy cho biết, năm 2016, Văn phòng cấp uỷ thực hiện tốt vai trò tham mưu, tổng hợp thông tin giúp cấp uỷ, mà trực tiếp là ban thường vụ, thường trực cấp uỷ trong tổ chức, điều hành công việc lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp hoạt động các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp uỷ; tham mưu, đề xuất chủ trương, chính sách trên các lĩnh vực.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Minh Tân trao cờ và bằng khen cho các đơn vị.
Tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân và các ngày lễ lớn trong năm; chăm lo cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các khiếu nại, tố cáo phát sinh và tồn đọng; giữ gìn an ninh - trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh.
 
Tham mưu và phối hợp tổ chức học tập, quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng kịp thời; tham mưu sơ kết, tổng kết kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và tham mưu xây dựng báo cáo chuyên đề bảo đảm theo quy định; phối hợp tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
 
Tham mưu cấp uỷ xây dựng, triển khai thực hiện chương trình làm việc, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khoá và năm 2016; quy chế làm việc của cấp uỷ, ban thường vụ cấp uỷ, uỷ ban kiểm tra, nghị quyết năm 2016.  

Các mặt công tác văn thư, lưu trữ, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, công nghệ thông tin, tài chính, quản trị, tổ chức bộ máy... có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần giúp cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh theo Nghị quyết năm đề ra.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Minh Tân ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà cán bộ, công chức Văn phòng cấp uỷ đã đạt được trong năm 2016.

Về phương hướng thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ yêu cầu Văn phòng cấp uỷ phải tích cực, năng động hơn trong công tác tham mưu, giúp việc cấp uỷ. Tăng cường hơn nữa tính chủ động, tự giác, sáng tạo, đẩy nhanh tiến độ công việc, bám sát quy chế, tham mưu bảo đảm đúng nguyên tắc, đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới cơ chế làm việc; nâng cao trình độ, năng lực công tác; có tư tưởng, lập trường chính trị vững vàng, xác định rõ trách nhiệm của mình; không ngừng phấn đấu rèn luyện tu dưỡng về đạo đức, lối sống, học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ…

Dịp này, UBND tỉnh đã tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2016 cho Văn phòng Huyện uỷ Trảng Bàng; tặng bằng khen cho Văn phòng Thành ủy Tây Ninh, Văn phòng Huyện ủy Tân Châu và Văn phòng Huyện ủy Hoà Thành.

Hội nghị cũng đã phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2017.

Tố Tuấn