Văn phòng Điều phối NTM khảo sát thực tế tại Hòa Thành 

Cập nhật ngày: 07/11/2019 - 15:01

BTNO - Ngày 6.11, Đoàn công tác Văn phòng Điều phối nông thôn mới (NTM) Trung ương do Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn chính sách và chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn Nguyễn Ngọc Luân làm trưởng đoàn đã đến khảo sát thực tế việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tại huyện Hòa Thành.

Theo báo cáo của UBND huyện, sau khi triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, Hòa Thành đạt nhiều kết quả đáng khích lệ, khơi dậy vai trò chủ thể, tạo niềm tin, tự giác tham gia của người dân và cộng đồng dân cư trong xây dựng NTM.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Diện mạo nông thôn của huyện ngày càng khởi sắc; hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn, thủy lợi, trường học, thiết chế văn hóa - xã hội phục vụ tốt yêu cầu phát triển kinh tế cũng như sinh hoạt đời sống của người dân.

Các hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp được quan tâm đổi mới theo hướng tăng cường liên kết theo chuỗi giá trị. Thu nhập bình quân đầu người toàn huyện đến nay đạt gần 61 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm bình quân 0,2%/năm, từ 1,54% năm 2015 giảm còn 0,93% năm 2019.

Đến nay, huyện Hòa Thành đạt 8/9 tiêu chí huyện NTM; 5/7 xã trên địa bàn huyện đã đón nhận bằng đạt chuẩn danh hiệu nông thôn mới (Long Thành Trung, Long Thành Bắc, Long Thành Nam, Trường Tây và Trường Đông). Theo lộ trình, đến cuối 2019 Hòa Thành sẽ có thêm xã Hiệp Tân và Trường Hòa đạt chuẩn nông thôn mới.

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn khảo sát ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của huyện Hòa Thành trong việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Đặc biệt, huyện có những cách làm hay, mô hình tốt, mang lại hiệu quả thiết thực và được đánh giá là một trong những địa phương dẫn đầu toàn tỉnh trong việc thực hiện chương trình.

Đoàn khảo sát đề nghị huyện sớm bổ sung kế hoạch cụ thể nhằm từng bước duy trì, nâng chất các tiêu chí NTM đã đạt cũng như tập trung xây dựng xã NTM nâng cao và huyện được công nhận NTM trong thời gian tới.

Dịp này, đoàn cũng khảo sát thực địa, tìm hiểu về các thiết chế văn hóa, các hợp tác xã, tổ hợp tác và tình hình phát triển KT-XH, đời sống của người dân trên địa bàn huyện.

Võ Liêm