Thời Sự - Chính trị   Cải cách hành chính

Xếp hạng chỉ số CCHC năm 2019:

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh và huyện Tân Châu đứng đầu 

Cập nhật ngày: 11/12/2019 - 08:47

BTNO - Đây là năm đầu tiên Tây Ninh thực hiện thí điểm xác định chỉ số CCHC đối với các sở, ban ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố.

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh vừa ban hành quyết định về việc công bố chỉ số cải cách hành chính (CCHC) đối với các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh năm 2019.

Đồ họa bảng xếp hạng chỉ số CCHC các huyện, thành phố năm 2019.

Theo bảng xếp hạng chỉ số CCHC năm 2019, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh có tỷ lệ điểm số cao nhất 98,88% - đứng đầu bảng xếp hạng khối các sở, ban, ngành tỉnh; đứng cuối bảng là Sở Ngoại vụ đạt tỷ lệ điểm số 72,87%.

Trong số 19 cơ quan sở, ban, ngành tỉnh, có 16 cơ quan xếp loại tốt với tỷ lệ điểm số đạt trên 80%; 3 cơ quan xếp loại khá với tỷ lệ điểm số đạt dưới 80% gồm Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Y tế và Ngoại vụ.

Ở khối UBND huyện, thành phố, Tân Châu là địa phương xếp thứ hạng cao nhất với tỷ lệ điểm số đạt 86,8%; Trảng Bàng đứng cuối bảng với tỷ lệ điểm 71,07%.

Công chức UBND xã Bình Minh, TP.Tây Ninh hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính.

Trong số 9 huyện, thành phố, có 5 địa phương xếp loại tốt với tỷ lệ điểm số trên 80%, gồm Tân Châu, Gò Dầu, Bến Cầu, Tân Biên, TP.Tây Ninh; 4 địa phương xếp loại khá với tỷ lệ điểm số dưới 80% gồm Châu Thành, Dương Minh Châu, Hòa Thành, Trảng Bàng. 

Được biết, đây là năm đầu tiên tỉnh thực hiện thí điểm xác định chỉ số CCHC đối với các sở, ban ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố bằng Phần mềm xác định Chỉ số CCHC tại địa chỉ https://cchc.tayninh.gov.vn.

Phương Thúy