BAOTAYNINH.VN trên Google News

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2012

Cập nhật ngày: 17/01/2013 - 06:02

(BTNO)- Năm 2012, tập thể cán bộ, công chức văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tích cực hưởng ứng phong trào thi đua, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thủy- đại biểu HĐND tỉnh trong kỳ tiếp xúc cử tri xã Ninh Thạnh, Thị xã. Ảnh minh hoạ

Tập thể cán bộ công chức Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã chủ động tham mưu đoàn ĐBQH đơn vị Tây Ninh tổ chức lấy ý kiến góp ý các dự thảo Luật trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 3, thứ 4 Quốc hội khoá XIII; tham mưu và phục vụ Đoàn ĐBQH tỉnh triển khai 6 chuyên đề giám sát; Thường trực và các ban HĐND tỉnh tiến hành 21 chuyên đề giám sát; tham mưu Thường trực HĐND tỉnh chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp HĐND tỉnh khoá VIII, nhiệm kỳ 2011 – 2016; tham mưu Thường trực HĐND tỉnh chuẩn bị và tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động HĐND tỉnh năm 2012; kết hợp tổ chức ký kết quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND với UBND và Ban Thường trực Uỷ ban MTTQVN tỉnh…

Ngoài ra, văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh còn tham mưu và phục vụ tốt đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh trong các kỳ tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp theo luật định; tham mưu cho đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND tỉnh duy trì thường xuyên hoạt động tiếp công dân, nhận và xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân; tổ chức đoàn khảo sát, chấm điểm và đánh giá, xếp loại hoạt động HĐND các huyện, thị xã…

ANH THẢO