Thời Sự - Chính trị   Xây dựng Đảng

Văn phòng Huyện ủy Gò Dầu tổ chức Đại hội đảng viên Chi bộ lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020- 2025 

Cập nhật ngày: 26/03/2020 - 21:56

BTNO - Sáng 26.3, Văn phòng Huyện ủy Gò Dầu tổ chức Đại hội đảng viên chi bộ lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Nhiệm kỳ qua, Văn phòng Huyện ủy Gò dầu luôn thực hiện tốt chức năng là cơ quan tham mưu, giúp việc cho Huyện ủy ban hành nhiều chính sách, chủ trương phát triển kinh tế xã hội, cũng như quản lý về tài chính, tài sản của Đảng bộ; tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng.

Cấp ủy chi bộ luôn thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo trong Đảng, thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 3 (khoá X) “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”. Đồng thời, đã kiểm tra, giám sát 17 lượt cán bộ, công chức về thực hiện Điều lệ Đảng, qua đó không phát hiện đảng viên vi phạm.

Đại hội đã bầu Chi ủy gồm 2 đồng chí, 1 phó bí thư chi bộ khóa mới, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện Gò Dầu, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Trọng Cầu